30 юли 2011

Да бъдем съпричастни!


НИКОЙ, КОЙТО ОБЛЕКЧАВА БРЕМЕТО НА НЕЧИЙ ЧУЖД ЖИВОТ, НЕ Е ИЗЛИШЕН НА ТОЗИ СВЯТ!
Чарлз Дикенс


За Ани Питекова от Златица - СРЕДСТВА МОЖЕТЕ ДА ДАРИТЕ В “ГОЛЕМИЯ МАГАЗИН” - ГРАД ЗЛАТИЦА - НА ДЕТСКИЯ ЩАНД И В КАФЕТО, КЪДЕТО ИМА ПОСТАВЕНИ КУТИИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ и по сметка:
УниКредит Булбанк
Сметка: 70001520045963;
IBAN: UNCR 70001520045963;
Валута: BGN, BIC kod: UNCRBGSF

НЕКА БЪДЕМ СЪПРИЧАСТНИ!

Средства за Мария Молешка - еколог на община Златица можете да дарите:
Банковата сметка за набиране на средства e:
Централна КООПЕРАТИВНА БАНКА
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG30 CECB 9790 1089 4242 00
Титуляр: Мария Василева Молешка.

Няма коментари: