05 октомври 2011

Свети Евстатий - Денят на Карлиево

ПОСЛЕДНА СЕСИЯ В ЧЕЛОПЕЧ

На 19-ти септември се състоя последното заседание на Общински съвет - Челопеч, което бе показателно кратко, въпреки сериозните точки, които бяха залегнали в него. За председател на ОбС-Челопеч бе избран Иван Бочуков, който откри сесията и даде думата на Алекси Кесяков да даде отговор на зададените му от съветниците въпроси и поискан отчет за последните два месеца и половина кметуване.
На 12-ти септември с изх. № 273 до кмета на община Челопеч е изпратено писмо от ОбС-Челопеч на основание чл. 21 т. 6 от ЗМСМА, с което се настоява да бъде внесена в писмен вид в ОбС следната информация, която да бъде обсъдена от съветниците:
1. Какъв е размера на разходите, които Община Челопеч е разходвала за периода 01.07.2011 г. до 09.09.2011 г.
2. За периода 01.05.2011 г. - 09.09.2011 г. колко договора за изпълнение на обществени поръчки са сключени с юридически или физически лица? Какъв е размерът на финансовите средства, които Община Челопеч трябва да заплати при изпълнението на тези поръчки? Колко са преведените авансови суми по тези договори?
В писмото се настоява да бъдат посочени и фирмите, с които са сключени договори и се приложат копия от договорите, както и какъв е размерът на сумите за консултантски услуги, които е заплатила община Челопеч и на кои физически или юридически лица в периода 01.01.2011 г. - 09.09.2011 г.
На тези поставени въпроси Алекси Кесяков не пожела да отговори, тъй като нямал достатъчно време да се подготви, а и не бил длъжен да дава отчет пред съветници, а пред гражданите, които са го избрали!
Става въпрос за даване на разяснения относно работата на кмета за период от два месеца и половина, за което му е дадена една седмица, за да подготви документацията си. Ако същият не би могъл да се подготви подобаващо и да осигури прозрачност в своята работа, то възниква въпросът не бяга ли от отговорност и няма ли нещо гнило в... Дания?
И на другите поставени от граждани и съветници въпроси, г-н Кесяков отговори по същия начин - уклончиво, заобиколно и избягващ всякаква отговорност.
От местни жители научихме, че през тези два месеца има сключен нов договор за нови дейности по станалата известна като “златната градинка” в Челопеч на стойност около 40 хиляди лева с доста известна приближена фирма?
За сведение, от началото на кметуването на Кесяков до сега за тази прословута градинка се изразходвани повече от 190 хиляди лева, водени са няколко дела, същата е правена и преправяна няколко пъти?
Първо, за “златната” градинка са изхарчени 84 хиляди лева още през 2007-ма година, от които 46 хиляди преведени авансово. Фирмата-изпълнител представя допълнително КСС за общо 250 хиляди лева. Завеждат се дела, които довеждат до подписване на съдебно споразумение между Кесяков и фирмата за 45 хиляди лева. Вложен е труд от страна на общинските работници на стойност близо 30 хиляди лева.
И както става ясно, в момента добре позната на челопечани фирма извършва отново ремонтни дейности в градинката на стойност около 40 хиляди лева поради сключен през последните месеци договор с Кесяков.
За съжаление, същият отказа да даде на съветниците и гражданите, присъстващи на сесията, сведения за последните си действия като кмет на Челопеч и защо отново се налагат ремонтни дейности в този обект, приличащ на “черна дупка”, която непрекъснато погълва пари, които така и не се разбира къде отиват? Изграждането на градинка в Челопеч ще излезе на челопечани по-скъпо удоволствие от изграждането на световно известния Тадж Махал - храм на вечната любов. “Златната” градинка в Челопеч рискува да се превърне в “храм на вечната любов” за определена група хора към едни шумящи хартийки, от които същите така са обсебени, че изгубват всякакъв морал, съвест и тем подобни общочовешки ценности?
След края на сесията “известен” с близостта си до кмета общински съветник зададе тихо въпроса защо представители на списание “Средногорски БАГРИ” присъстват на сесията, след като има забрана за това!? Уважаеми съветнико, от кога е забранено на медиите да присъстват на сесии и да отразяват работата на избраните кметове и съветници! Надяваме се, че знаете в кой век живеем и да сте чували за термини като “прозрачност в работата”, “свобода на словото” и прочие. Или просто имате какво да криете, от какво да се срамувате и от какво да се страхувате?

Занаятчиите - пазители на българската идентичност

Челопешките кукери разлюляха село Радуил

Училище любимо...

Вяра, Надежда, Любов - в детската градина