29 ноември 2011

В-К "КЛАСА" СИГНАЛИЗИРА

Глобиха „Дънди прешъс“ заради нарушения в Златица

Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси проверява общински съветници от Челопеч, които са на заплата в компаниятаЗлатодобивната компания "Болкан Минерал & Майнинг"(БММ), дъщерна на канадската „Дънди прешъс металс”, е извършила нарушения на територията на жп гара Златица и град Златица. Това е установила съвместна проверка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Граждански кризисен щаб, съобщиха от Коалиция за устойчиво развитие.
Компанията не е плащала наем за ежедневното ползване на 260 кв. м разтоварище на Национална компания "Железопътна инфраструктура" . Заради това нарушение на БММ е съставен акт от транспортното министерство по Закона за задълженията и договорите. Дружеството е увредило автомобилните подходи към гарата, изградени със средствата на данъкоплатците и е превозвала години наред товарите си в нарушение на указанията за тонаж до 16 тона, за което подлежи на санкции от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.
Проверяващите са дали срок до 5 декември да се премести дерайлирал товароподемен кран, който заплашва живота и здравето на пътниците и гражданите. Канадската компания е затлачила колекторните шахти за дъждовни води, за което също се предвижда санкция.
Заключенията на транспортното ведомство са, че БММ трябва да прекрати дейността си на жп гара Златица и да премести разтоварището си на заводска гара „Пирдоп”.
Освен това по сигнал на Коалиция за устойчиво развитие, председателят на комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите Йордан Бакалов е разпоредил на комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към правителството да извърши проверка за конфликт на интереси на общински съветници в община Челопеч. По данни на коалицията представители на местната власт са кадри на БММ.
Засега няма решение дали е одобрено или не инвестиционното предложение на БММ за златодобив в Крумовград, съобщиха от МОСВ.

Днес е слънчев ден! Бъдете слънчеви и позитивни!

Горещо кафе
Събудих се със мисъл за кафе,
но още слънцето навън не грее.
Във нежна мекота от кадифе
дали е спряло... и ще закъснее.

Ще го почакам. Може би и ти
ще дойдеш с него тази сутрин рано.
Ще те помоля тихо - остани,
кафето да изпием с тебе само.

Със сънена усмивка на лице,
несресана, без грим... ще те посрещна
със две димящи чаши във ръце,
пълни с кафе - ухаещо, горещо.

Ще е без захар, много ще горчи,
но ние ще го подсладим с надежда -
погàли ли ме слънцето с лъчи,
във твоите очи да се оглеждам.

Сълза от обич искам да съм в тях,
желана и жадувана с години...
Кафето ли? Не може да е грях!
Ще го оставим бавно да изстине...

автор kadife_

Усмихни се ДНЕС!

"Аз обичам всички сезони


Зареди се с топлина и усмивки!
Кажи обичам те! Кажи благодаря!
Прегърни света!Целуни приятел!
Тези неща се правят именно днес!"

Състоя се редовна сесия на ОбС-Златица

На 28.11.2011 г. от 16.30 ч. се състоя редовна сесия на Общински съвет - Златица, която стартира с полагане клетва на общински съветник Костадинка Медарова, след което съветниците преминаха към разглеждане и гласуване на дневния ред. След направените промени, същият придоби следният вид:
2. Избор на временна комисия за актуализация правилника за организация и дейност на ОбС, неговите комисии и взаимодействието им с ОбА-Златица. След проведеното гласуване, съставът на тази комисия придоби следния вид: председател Ал. Самарджиев,членове: Цанка Варгелова, Асен Згуровски, Стефан Попов, Тодор Чомпалов.
3. Избор на временна комисия за предложенията, вида и състава на постоянните комисии към ОбС - Златица. Утвърден състав: Георги Бояджиев - председател, членове - Димитър Харалампиев, Тодор Чомпалов, Асен Згуровски.
4. Избор на представител на ОбС-Златица в Областния съвет за развитие. За такъв бе избран председателя на ОбС-Златица Стоян Генов.
5. Избор на представител на община Златица в Общото събрание на НСОРБ. След направени дебати за представител бе избрана Костадинка Медарова. Кметът на Община Златица инж. Магдалена Иванова е по право представител.
6. Избор на представител на ОбС-Златица в Националното сдружение на общините. За такъв бе посочен и избран председателя на ОбС-Златица Стоян Генов.
7. Разглеждане на докладни записки на кмета на Община Златица.
В тази точка бяха разгледани няколко нетърпящи отлагане въпроси, касаещи развитието на община Златица и изпълнението на ангажименти по проекти, останали скрити от предишното ръководство, сред които сключване на споразумение с Община Пирдоп и съвместно кандидатстване за водния цикъл на двете общини, което ще даде предимство при кандидатстването, тъй като се касае за интегриран проект, засягащ по-голям брой жители и даващ възможност и на двете общини да имат възможност да кандидатстват, тъй като досегашните възможности са пропуснати от предишното ръководство.
ОбС-Златица взе решение и даде съгласие кмета на община Златица да сключи споразумение с община Пирдоп с цел възможност за кандидатстване по проекти, свързани с най-належащия проблем за златичани - ВиК, канализация и изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води.
Сред разглежданите неотложни докладни, внесени от г-жа Иванова бе и изпълнението на спечеления от община Златица проект за реконструкция на комплекс "Юрий Гагарин", изграждане и възстановяване на туристически пътеки и други. Договорът за този проект отново е сключен от бившото ръководство на общината при пълно затъмнение и до този момент не бе ясно какви са задълженията на Община Златица за неговото изпълнение, на какъв етап е и какви ще са резултатите след изпълнението му.
ОбС-Златица взе решение и даде съгласие кмета на община Златица инж. Магдалена Иванова да сключи Запис на заповед с ДФ "Земеделие", чрез което да получи авансово плащане за изпълнение заложените дейности по проекта в размер на 118 020,00 лв.
Основен въпрос, който трябваше да намери своето решение на заседанието на ОбС-Златица бе за бъде частично изменена структурата на ОбА. Необходимост, породена от промени в законовите разпоредби, както и заради решение на Районен съд - Пирдоп, с което същият възстановява на работа г-жа Мария Павлова, неправомерно уволнена от Нонка Каменова преди 4 години. Поради тази причина ОбС Златица взе следното решение - увеличи щатните бройки в ОбА от 33 на 34 и промени длъжностите на кметовете на кметства с кметски наместници (по новите изисквания на закона).
Точка 8 от Дневния ред на сесията бе за изказвания, питания и становища на съветници и граждани. В нея думата взе кмета инж. Иванова, която поясни, че 2/3 от пощата, която отваря сутрин в качеството си на кмет е свързана с водените от община Златица дела. Тя обеща в кратки срокове да изготви справка с броя и вида дела, които са заведени от Община Златица през последните 4 години и за какво се отнасят.
Д-р Иван Стойнов - управител МЦІ-Златица ЕООД също повдигна спешни въпроси относно дейността на центъра, тъй като от дълго време има внесени от него неотложни докладни, за част от които има дори решения от предишния ОбС, които за съжаление и до този момент не са изпълнени, с което се блокира работата на Медицинският център.
Гражданинът Тома Болчев направи предложение относно разгласата сред населението за сесиите - да има обяви и съобщения по магазините, за да могат гражданите, които желаят да присъстват, да имат достатъчно ясна и навременна информация за това.
На повдигнатия въпрос от гражданин относно времето за изказване на гражданите по време на сесиите, Ал. Самарджиев отговори: "Правилникът от 2003-2007 г. бе работещ, макар и компактен. В него имаше възможност всеки да се изказва, доколкото може да се изказва смислено. Не по правилника ще ни познаете и вие и другите ни избиратели, а по резултатите".
Следващата редовна сесия на ОбС-Златица е предвидено да бъде проведена на 05.12.2011 г. За допълнителна информация - Община Златица.
соб. информация