02 май 2013

Недоволни животновъди нахлуха при кмета на община ЗлатицаНа 25-ти април 2013 г. разгневени граждани – животновъди от град Златица се събраха на протестна среща пред сградата на общината във връзка с издадената от кметицата Магдалена Иванова заповед, с която в нарушение на вековните традиции, се забранява пашата на отглежданите с усърдие и любов домашни животни (овце, крави, коне и кози) в ливадите на община Златица.
 От край време Златица се е славела със своето животновъдство. Отглеждани са хиляди овце и крави, от чието мляко са произвеждане тонове вкусно сирене и кашкавал. В историческите книги е записано, че град Златица е един от водещите в България по производство на вълна, месо, гайтани... Тези традиции са запазени и до днес и ревностно се пазят благодарение на тези животновъди и майстор Станко Метанов – най-добрия сиренар и кашкавалджия в Средногорието.

ПРОЗРАЧНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ НА РАЗХОДИТЕ В ОБЩИНА ПИРДОП
На 30-ти април 2013 г. д-р Десислава Толинова – общински съветник от Коалиция „Сигурност и бъдеще за Пирдоп” и Емил Георгиев – водач на гражданска листа Модерна България за 26 МИР – Софийска област внесоха в Община Пирдоп Проект за наредба за прозрачност на разходите в Община Пирдоп.
Прозрачността на едно управление е ясен индикатор за неговата обществена ангажираност и воля за извършване на демократични действия, които да са в полза на обществото. Обратното – непрозрачността и неяснотата при действията и най-вече разходите на администрацията е също толкова ясен индикатор, че управляващите не искат да се ръководят от общественият интерес – това са основните мотиви на д-р Толинова и Емил Георгиев, с които те изразиха своята заинтересованост и настояване процесите в Община Пирдоп да бъдат прозрачни и навременно да се уведомяват жителите за разходване на общинските средства.
Наличието на абсолютна прозрачност в действията и в разходите на всяка една публична администрация е крайно необходимо, за да може да функционира модерното демократично общество.
В Наредбата е разписано на интернет-страницата на Община Пирдоп да бъде качена подробна информация относно: възнагражденията по трудови и служебни правоотношения и начислените допълнителни възнаграждения на работещите по служебни и трудови правоотношения в администрацията; изплатените командировъчни средства; протоколни и представителни нужди; договори за външни услуги за материалното, техническо и информационно осигуряване дейността на администрацията; разходите за вода, ток, телефон, интернет, хартия, мастило и други консумативи; лихви и главници, които Общината разплаща по договори за кредит, както и лихви по просрочени договори; разходи за осигуряване на сметосъбирането, сметоизвозването и снегопочистването в Община Пирдоп, което включва таксите за депониране, плащанията по договорите с избраните фирми-изпълнители и всички съпътстващи разходи за тази дейност; разходите за съфинансиране по европейски и национални проекти, което се осигурява от община Пирдоп; разходите за охрана на общинската собственост и други разходи.
В рамките на шест месеца от приемането на наредбата кметът на Община Пирдоп се задължава да предостави в интернет-страницата на Общината информация за всички горе-изброени разходи за 4 години назад.