Аларма

КРАЖБАТА НА ВЕКА В ЗЛАТИЦА

Защо Прокуратурата разследва Кмета на община Златица?

Повече от година в публичното пространство на Средногорието, особено в социалните мрежи, се коментира казуса с водопойните корита на “Бакаджик”, изградени съвместно с фирма „Аурубис” за нуждите на местните земеделски производители и животновъди. Ревностен защитник на този обект и инициатор за неговото изграждане е Стоян Шиеков, Председател на инициативен комитет. В своя фейсбук-профил, същият е публикувал материал със заглавие: Прокуратура или адвокатура?
Конфликтът е свързан с подаден в прокуратурата сигнал, в който се изразяват съмнения за това, че длъжностни лица от община Златица издават документи с невярно съдържание пред държавни институции. Председателят на комитета многократно е предупреждавал публично на сесии на ОбС-Златица кмета Магдалена Иванова да прекрати тези престъпни практики. Въпреки многократните сигнали и предупреждения от страна на Шиеков, отправени директно към лицето Магдалена Иванова, изпълняващо длъжността кмет на община Златица, според него тези практики продължават и към момента.
Председателят на Комитета в своята публикация казва още:
„Това ме накара да сигнализирам Районна прокуратура (РП) Пирдоп... Но чрез некачествени и непълни проверки на РП-Пирдоп, беше отказано да се търси НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ от тези длъжностни лица в Община Златица, както и от кметицата Магдалена Иванова... Тези откази създадоха чувство за ненаказуемост и недосегаемост на всички длъжностни лица в Община Златица. И така се стигна до КРАЖБА НА ВЕКА в Общината в особено големи размери. И то от строителството на многострадалното ни Училище, което вероятно в резултат на подобни кражби се строи повече от 20 години все от една и съща строителна фирма, при всички досегашни кметове”...
Във връзка с публикацията, проведохме разследване, което установи, че наистина има извършена проверка от Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), която е изпратила Доклад и придружително писмо №00-00-56 / 19.03.2015 г. до г-н Стоян Генов – Председател на ОбС-Златица. В писмото пише:
На основание чл. 20, ал. 2 от Закона за държавна финансова инспекция (ЗДФИ), чл. 31 и чл. 36 от Правилника за прилагане на ЗДФИ, приложено Ви изпращаме заверено копие от доклад № ДИ4СО-8/23.12.2014 г. и заключение към него от 03.02.2015 г. Същите са съставени при извършена финансова инспекция в Община Златица от органи на АДФИ.
В Доклада са отразени резултати от проверки за законосъобразност при разходване на средства, предоставени на Община Златица... При проверката е установено, че кметът на Община Златица е представил пред областния управител на София област апликационна форма на проектно предложение за финансиране на изпълнението на проект със средства от Публична инвестиционна програма... с наименование „Разширение на училище кв. 72, гр. Златица”. Стойността на предвидените строителни работи е в размер на 2 милиона 108 хиляди 885 лева (с ДДС)... Финансирането е осигурено от държавния бюджет чрез Министерство на финансите...
За целите на проверките за изпълнение на строителните работи на обекта е назначено вещо лица и е изготвен експертен анализ.
Установено е от вещо лице, че с актове за извършени и приети видове работа са отчетени строителни работи на обща стойност 677 868,36 лева (с ДДС), които В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НЕ СА ИЗВЪРШЕНИ... и Е ПРИЧИНЕНА ВРЕДА на бюджета за 2014 г. на Община Златица. Съставен е акт за начет № 11-04-41/23.12.2014 г...
При проверката не са представени документи за осъществен строителен надзор.
На основание чл. 126, ал. 5 от ЗОП (Закон за обществените поръчки) заверено копие от констатацията за нарушение на ЗОП и заключение към него са изпратени на г-жа Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенция по обществени поръчки (бел. ред: актът е съставен за нарушаване на закона, като се споменава, че стойността му е от 17 до 35 хиляди лева).
На основание чл. 19 от ЗДФИ заверено копие на доклада с доказателствата и заключение към него от 03.02.2015 г. са изпратени до Софийска градска прокуратура.
Съставил Директор АДФИ: В. Георгиев

Докладът е от 23.12.2014 г., като е изпратен на кмета на Община Златица с писмо от 29.12.2014 г. По доклада  има изготвено от г-жа Магдалена Иванова становище, което АДФИ коментира така. „Становището на г-жа Иванова има пояснителен характер, в него не се съдържат данни за възражение относно констатациите, отразени в Доклад № ДИ4СО-8/23.12.2014 г. от извършена финансова инспекция на община Златица, предвид на което констатациите се потвърждават във вида, в който са съставени”.
 От това става ясно, че Магдалена Иванова НЕ ОСПОРВА липсата на тези 677 838,36 лева?!?!?
От направената проверка е видно, че на Община Златица е ПРИЧИНЕНА ВРЕДА в размер на близо 700 хиляди лева, или една трета от средствата по проекта липсват. Случилото се поражда конкретни въпроси:
Къде са парите?
Кой ще понесе наказателната отговорност за ощетяването на община Златица с такава огромна сума?
Защо лицето Магдалена Иванова – кмет на община Златица е допуснало това да се случи? Общината не извършва ли финансов контрол, няма ли счетоводен отдел?
Трябва ли да приемаме за верни думите на граждани от Златица, че „общината е превърната в разграден двор” и всеки си прави каквото си иска, чувствайки се „недосегаем”?
Доколкото ни е известно в счетоводството на община Златица работят известни с уменията си специалисти, даже такива сочени за „майстори на бюджети”. Не можем да проумеем в случая, как е допуснато тогава да изчезнат парите за училището?!? Училището, в което растат и се учат децата на Златица...
Гражданите не случайно определиха казусът като: КРАЖБАТА НА ВЕКА В ЗЛАТИЦА, явно правейки аналогия с общозначимата КРАЖБА НА ВЕКА – КТБ. Въпросът е КОЙ ще ги връща тези пари? Дали ще ги връща взелият ги, или няма да се окаже, че отново обикновените жители ще понесат тежестта? От техните данъци, от пенсионерският им залък, от смешните им за район като този заплати.
Нашето гражданско разследване ще продължи. Очакваме Софийска градска прокуратура да се произнесе.


Стоян Шиеков публикува във Фейсбук открито писмо до в-к “Камбана”:
До Главния редактор и собственик на в-к “Камбана”
г-жа Ренета Атанасова
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Стоян Иванов Шиеков,
Председател на ИГК-Златица
Уважаема г-жо Ренета Атанасова, Във връзка с изявленията на кмета на Община Златица инж. Магдалена Иванова в бр. 14/09-16 април 2015 г., стр. 3, на в-к “Камбана”, под заглавие “Всеки получава заслуженото си”, че няма КРАДЕНЕ на стотици хиляди левове при строителството на Училището в Златица през 2014 год.; че няма закононарушения - престъпления, извършени от длъжностни лица от Община Златица, че няма изготвен акт лично срещу кмета Магдалена Иванова и, че всички жители на Община Златица можели да се запознаят с Доклада на АДФИ, който бил на разположение в ОбС-Златица, правя следното ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1. Вместо да се разкарват жителите до сградата на Община Златица, където ще им бъде отказан достъп до този доклад и писмото на АДФИ до Председателя на ОбС-Златица Стоян Генов, както това беше направено с мене, Ви моля да публикувате горните два документа и заключението на АДФИ от 03.02.2015 год., от които е видно че:
- на Кмета Магдалена Иванова лично е съставен Акт за административно нарушение №11-01-1529/27.11.2014 год., а тя твърди в интервюто, че няма такъв. Кой лъже?
- Кмета Магдалена Иванова твърди, че “няма ОТКРАДНАТИ едни 677 868 хил. лева” от отпуснатите над 2 милиона лева за Училището. Но проверката и вещото лице от АДФИ е установило, че “...с актове за извършени и приети видове работа са отчетени строителни работи на обща стойност 677 888 хил. лева, които НЕ СА ИЗВЪРШЕНИ”. Кой лъже?
Публикувайте, за да се види КОЙ ЛЪЖЕ.
Стоян Шиеков - Председател на ИКГ - Златица

Няма коментари: