03 април 2014

Повече от година отказ за право на отговорПо пощата: Едно забравено право на отговор

До редакцията на списание „Средногорски БАГРИ” бяха изпратени следните материали, които публикуваме от името на авторите им.

„Уважаема госпожо главен редактор на вестник „Камбана”,
Съжаляваме много, но ние почакахме доста време да ни дадете право на отговор. Вашата публикация беше на 19 юли 2013 г., а сега сме вече април 2014 г., а Вие все още не сте публикували изпратения Ви материал...”

На Вниманието на г-жа Ренета Атанасова
главен редактор на вестник „Камбана”

ОТВОРЕНО ПИСМО

Право на отговор от: Иван Глухкин, Мария Тодорова, Иванка Камберова, Гергина Ненова