07 май 2013

КАКВО ТИ ОБЕЩАХА, ГЛУПАКО?Исках да направя подарък за празника на моя град, като разкажа нещо за някои хора, които се отъркаха, отъркват се и вероятно още и още ще се отъркват във властта. После се разубедих с аргумента, че не е прилично лични разговори и наблюдения да стигат до публиката, която и без друго доста нахално се опитва да гледа под юргана и изпада в истеричен кикот, ако забележи там нещо любопитно. Избързах, защото изборите хлопат на вратата... От друга страна пък, повече детайли около тези хора сигурно ще дадат представа какво се случва в действителност. Или още по-конкретно – защо нищо не се случва в Златица!  Има неща извън думите и извън политиката, които съсипват общината. Важни са, но не смятам, че стават за подарък.

06 май 2013

Социологът Живко Георгиев: "Модерна България може да поднесе изненада"

На изборите ще има изненади, не мога да кажа какви. Лично моето очакване е, че твърде голям брой гласове ще бъдат подадени за формации, които се борят да прескочат 4-процентовата бариера, коментира социологът Живко Георгиев. Той посочва като основен вектор в тези избори гражданско-политическото движение за повече демокрация, за повече пряко участие на гражданите в политическия живот, за промяна на системата, за самоизбирателство на политическата система като цяло. Сред формациите, които имат най-голям потенциал в този вектор е Гражданската листа „Модерна България“, подчертава Живко Георгиев. 

"Във всички случаи не бих се изненадал, ако изборният им резултат е между 1 и 4%, а защо не и повече. Друг е въпросът дали в оставащата седмица те ще успеят да доведат до урните своите симпатизанти“, прогнозира социологът. Според него гражданските формации разчитат преди всичко на онлайн кампания, но „Модерна България“ прибавя към това и граждански инициативи, подписки за референдум, които са насочени към избирателите с най-голяма чувствителност към идеите за радикална политическа промяна на страната.
БЛИЦ

02 май 2013

Недоволни животновъди нахлуха при кмета на община ЗлатицаНа 25-ти април 2013 г. разгневени граждани – животновъди от град Златица се събраха на протестна среща пред сградата на общината във връзка с издадената от кметицата Магдалена Иванова заповед, с която в нарушение на вековните традиции, се забранява пашата на отглежданите с усърдие и любов домашни животни (овце, крави, коне и кози) в ливадите на община Златица.
 От край време Златица се е славела със своето животновъдство. Отглеждани са хиляди овце и крави, от чието мляко са произвеждане тонове вкусно сирене и кашкавал. В историческите книги е записано, че град Златица е един от водещите в България по производство на вълна, месо, гайтани... Тези традиции са запазени и до днес и ревностно се пазят благодарение на тези животновъди и майстор Станко Метанов – най-добрия сиренар и кашкавалджия в Средногорието.

ПРОЗРАЧНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ НА РАЗХОДИТЕ В ОБЩИНА ПИРДОП
На 30-ти април 2013 г. д-р Десислава Толинова – общински съветник от Коалиция „Сигурност и бъдеще за Пирдоп” и Емил Георгиев – водач на гражданска листа Модерна България за 26 МИР – Софийска област внесоха в Община Пирдоп Проект за наредба за прозрачност на разходите в Община Пирдоп.
Прозрачността на едно управление е ясен индикатор за неговата обществена ангажираност и воля за извършване на демократични действия, които да са в полза на обществото. Обратното – непрозрачността и неяснотата при действията и най-вече разходите на администрацията е също толкова ясен индикатор, че управляващите не искат да се ръководят от общественият интерес – това са основните мотиви на д-р Толинова и Емил Георгиев, с които те изразиха своята заинтересованост и настояване процесите в Община Пирдоп да бъдат прозрачни и навременно да се уведомяват жителите за разходване на общинските средства.
Наличието на абсолютна прозрачност в действията и в разходите на всяка една публична администрация е крайно необходимо, за да може да функционира модерното демократично общество.
В Наредбата е разписано на интернет-страницата на Община Пирдоп да бъде качена подробна информация относно: възнагражденията по трудови и служебни правоотношения и начислените допълнителни възнаграждения на работещите по служебни и трудови правоотношения в администрацията; изплатените командировъчни средства; протоколни и представителни нужди; договори за външни услуги за материалното, техническо и информационно осигуряване дейността на администрацията; разходите за вода, ток, телефон, интернет, хартия, мастило и други консумативи; лихви и главници, които Общината разплаща по договори за кредит, както и лихви по просрочени договори; разходи за осигуряване на сметосъбирането, сметоизвозването и снегопочистването в Община Пирдоп, което включва таксите за депониране, плащанията по договорите с избраните фирми-изпълнители и всички съпътстващи разходи за тази дейност; разходите за съфинансиране по европейски и национални проекти, което се осигурява от община Пирдоп; разходите за охрана на общинската собственост и други разходи.
В рамките на шест месеца от приемането на наредбата кметът на Община Пирдоп се задължава да предостави в интернет-страницата на Общината информация за всички горе-изброени разходи за 4 години назад.