21 юни 2013

НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТОЗАЩО БЕ ОТМЕНЕНА НАРЕДБАТА, касаеща изискванията за хигиенно-защитни зони при изграждане на хвостохранилища и депа за опасни отпадъци от преработката на руди???

Отговорът е ясен и категоричен, а от него и изводите са повече от очевадни. Нито едно хвостохранилище в регион Средногорие, в това число хвоста на Дънди, депата на Аурубис и тези на "Елаците" не отговарят на изискванията на тази наредба и са изградени в грубо нарушение на нейните разпоредби. Мощните медодобивни фирми си позволяват да не спазват законите, наредбите и процедурите в Република България, като в тези случаи вместо да получат от държавните и местни институции солидни глоби и отнемане на разрешителни, се действа на принципа - отмяна в полза на корпорациите и корпоративните интереси.
Припомняме становището на проф. д-р инж.-хим. Надка Игнатова – преподавател по „Аналитична химия”, „Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите” и „Водопотребление в населени места” във факултета по „Екология и ландшафтна архитектура” при Лесотехническия университет, София, касаещо инвестиционното намерение на Дънди Прешъс Металс „Разширяване преработката на медно-златни руди от находище „Челопеч” до 3 милиона тона и производство на метали от концентрат”:

20 юни 2013

Своеволията на една министърка в полза на една фирма...Добър ден, средногорски жители! Спите ли?
 
Истината винаги намира пролука, за да излезе наяве и изкрещи силно и отчетливо. Стига корупция. Стига корпоративна зависимост. Стига лъжа и лицемерие. Стига страх и задкулисни игри. Стига местни медийни помии и манипулации, платени с договор за 250-300 лева месечно.
Няма да коментираме зависимостите и независимостта на българския съд от мощни корпорации с много пари и възможности. Няма да коментираме, защото е излишно, зависимостите на български министри и на какво са готови, за да угодят на този, който плаща и поръчва музиката. Няма да коментираме липсата на морал и ценностна система у хора, нарекли себе си журналисти и слуги на свободното слово, които забравят, че има различна гледна точка от тази, която прокламират корпорациите, които им плащат.