06 септември 2013

ЗЛАТИЦА НЕ Е ПОМИЙНА ЯМА

Становище на Инициативен граждански комитет за защита живота, здравето, правата и интересите на жителите от община Златица


До:          Никола Треан – изпълнителен директор
на фирма „Аурубис България” АД – Пирдоп

Копие до:          Искра Михайлова – Министър по околната среда и водите


Относно:          Писмо изх. № 1391 / 06.08.2013 г., касаещо провеждане на консултации за определяне на обхвата и съдържанието но оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение на „Аурубис България” АД за „Надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове”


Уважаеми г-н Треан,
 Безкрайно сме изненадани от заплашителния тон на Вашето писмо с изх. № 1319, което вещае апокалиптична картина за град Златица и другите общини в Средногорието, ако ние продължаваме да настояваме да се спазват законите на Република България и ЕС в случай, че Вашето инвестиционно предложение не се реализира.

Искаме да Ви уверим, че и преди Вашето присъствие в района на Средногорието, тук е съществувал живот още преди 6000 години. Справка: селищната могила в село Чавдар и музея към нея, както и книгите на местния историк и Ваш симпатизант, собственика на в-к „Регион” Иван Иванов, от които е видно, че Средногорието се е развивало във възходяща линия икономически и без присъствието на Аурубис България АД – Пирдоп по тези географски ширини.