14 октомври 2016

Колко души са нужни, за да засадят едно дърво?!?

В центъра на Златица за пореден път се разигра трагикомичен сценарий на пиар-акция от страна на комино-стърчащата фирма. Пред изумените погледи на десетина деца, облечени подобаващо с рекламни фланелки, най-вероятно подарени им от същата обгазяваща ни денонощно фирма, председателя на ОбС тържествено посади едно дърво???? 
Но, това не е всичко. На грандиозното мероприятие присъстваха още високопоставени представители на изпускащия ароматни серни газове преработвателен гигант, единия от които снимаше ли, снимаше, а другия се хилеше и подскачаше от възторг около председателя, който се беше хванал здраво за дръвчето, за да не го отнесе есенния вятър. Ще си рече обикновения човек, че в центъра на градеца ни ще се монтира поне една Айфелова кула, или ще се засаждат стотици хиляди декари гора!
Но... И това не е всичко! Към групата около дървото се присъединиха представители на местни медии, с което мероприятието достигна нивото най-малкото на представянето на някой кандидат за президент, или "първа копка" за изграждането на нов комин в завода.
Ето така се правят ефективни и показни пиар-акции, с които се демонстрира на облещилото се гражданство в подбалканския градец изключителната корпоративно-социална отговорност на световно-известната фирма, обгазяваща денонощно Златишко-пирдопската котловина.
След направени бързи анализи на случилото се, може спокойно да се отговори на въпроса: Колко души са нужни, за да се посади едно дърво? Е как колко - един председател на Общински съвет, една аурибишна пиарка, един фотограф и няколко представители на медии. За целта обаче дървото трябва да се пренесе от общинската сграда до мястото за засаждане от един служител по чистотата, а други двама след засаждането от председателя пред одобрителния поглед на пиарката и медиите, да дооформят и дозасадят растението.
Днес бе даден един доста интересен урок на децата, присъствали на случилото се: Как се прави от мухата слон и от едно дърво мащабна "зелена" акция, която очакваме с нетърпение да видим подобаващо отразена в местната преса.
Току виж по този случай фирмата получи поредния си "зелен" сертификат, който да размахва и да ни убеждава, че е "най-зелената" фирма не само в България, не само в Европа, не само в Света, но и във Вселената!
Дано поне дръвчето оцелее, че от има-няма месец в Златица усърдно се сече - и в града, и в гората.

02 декември 2015

В село Петрич си избраха Кметски съвет

На 30-ти ноември т.г. в Пенсионерския клуб на село Петрич, община Златица се проведе Общоселско събрание с Дневен ред: Избор на кметски съвет.

С явно гласуване бяха избрани седем жители от селото, които да съдействат на кмета Николай Лилов за решаване на наболелите проблеми на селото.

Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп?

"Булгартрансгаз" ЕАД е входирало в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за инвестиционно предложение, касаещо изграждане на "Преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп".

Предвид разпоредбите на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 12, ал. 2 от същата, е извършена проверка за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите за защитените зони, които то засяга - ЗЗ "Средна гора" за опазване на дивите птици.
Проверката на МОСВ е установила, че това инвестиционно предложение за изграждане на преносен газопровод е допустимо спрямо режимите, определени със заповедта за обявяване на зоната.

ИЗКУСТВОТО ДА СПИРАМЕ КУРШУМИ

Мислехте си, че само Нео умее това? 
Не. Всеки един от нас владее тази дарба.
Нека ви разкажа за нея.
Понякога се случва някой да ви нападне – да отправи към вас груби думи, да ви обсипе с куршуми на злоба, обвинения, критики, обиди, подигравки, безразличие. Здрав човек не би направил това. Здравият човек вижда право в сърцето ви и знае, че заслужавате и имате нужда само от обич, уважение, приемане и вяра във вас. И ще ви ги даде. Ако иска да ви обърне внимание на нещо, ще го направи кротко – без да ви обижда, без да уронва достойнството ви.

КАКВО ПОЛИЦАИТЕ НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ЗНАЕТЕ...

Или малко анализ на поведението на полицаите...


Какво полицаите не желаят да знаете?

1. Не сте длъжни сте да отговаряте на въпросите Съгласно чл. 121 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), можете да откажете да давате показания, ако те биха навредили на вас или семейството ви. Това означава, че ако сте арестувани, не е необходимо да отговаряте на въпроси. Позовете се на чл. 121 и кажете само, че отказвате да давате показания. 
В момента на задържането ви полицаят е длъжен да ви обясни за какво сте арестуван. Не можете да бъдете арестуван в качеството си на свидетел – за да ви арестуват, трябва да сте обвинен в нещо. Ако сте призован като свидетел, отказът ви да дадете показания (освен в случая на чл. 121) се наказва с глоба до 500 лева. Винаги обаче можете да твърдите, че нищо не помните, или че не можете да дадете надеждни показания. Не забравяйте, че даването на лъжливи показания се наказва, но късата памет (реална или не) не попада в Наказателния кодекс. Освен това по всяко време можете да пожелаете да присъства адвокат, дори да сте призован като свидетел. Показанията, дадени в отсътвие на такъв нямат съдебна тежест.