Култура

СТАРОТО ПИРДОПСКО ЧИТАЛИЩЕ ОЖИВЯВА


“Както в миналото така и сега, читалището в Пирдоп е играло и играе голяма роля в издигане на духовната и материална култура на града... 
Като един важен фактор в развитието на града ни,
то заслужава да му се отдаде внимание...
През 1901 г. се заражда мисълта да се построи театрален салон - отвън, на І етаж дюкян, а на ІІ етаж в средата читалня-салон и бюфет...”
През януари 1902 г. се образува фонд за постройка на читалищно здание. Ръководители на фонда са Н. Пушкаров, Б. Петров, Ив. Стрелков. 
Когато се вижда, че постройката на читалищното здание не е вече блян, за какъвто са го считали някои... се повдига остър спор за мястото на постройката. Най-после се идва до споразумение да се построи на площада... 
На 11 юли 1906 г. се полага основния камък и на 11 с. г. комисията приема зданието... 
Из книгата на Методи Стоянов 
“ГРАД ПИРДОПЪ в миналото и сега”Старото пирдопско Читалище (киното) на гр. Пирдоп винаги е била емблематична сграда, разположена в центъра на града и носеща своето очарование през годините. След дълги съдебни дела, водени между читалището и Общината в Пирдоп, сградата вече е безспорна собственост на Народно читалище „Напредък 1869”. Ръководството на читалището, веднага след връщането на собствеността на сградата, кандидатства по Програма за развитие на селските райони и защитава проект: „Културни алтернативи – създаване на център за предоставяне на културни услуги, включително и мобилни за местната общност в община Пирдоп”. За проектът разказва председателят на НЧ „Напредък 1869” Милена Мачканова:

Проектът, който разработихте...
Проектното предложение, с което кандидатствахме, е на стойност 339 519,60 лева. Разработихме го с цел да осигурим на пирдопчани разнообразни възможности и достъп до различни културни мероприятия и дейности, чрез което да им осигурим по-добро оползотворяване на свободното време, като в същото време усилено работим за културното израстване на нашия регион.
Важното е да отбележа, че една от основните задачи, които си поставихме, е да възвърнем автентичният вид на сградата, която е с местно историческо и архитектурно значение и тя да се превърне в център за предоставяне на културни услуги.
Община Пирдоп като цяло разполага с потенциал, традиции и капацитет в сферата на културата. И, за да може този потенциал да бъде реализиран, трябва да бъдат създадени необходимите адекватни условия за развитие и генериране на нови услуги. Това е мисията на читалище „Напредък 1869”, реализирайки този проект и възвръщайки блясъка на сградата на пирдопското Читалище.

Предвидените дейности...
В проектното предложение сме заложили строително-монтажни дейности по покривната конструкция, които ще запазят целостта на сградата и ще спре по-нататъшната й амортизация (вътрешна и външна), предизвикана от течове и наводнения. Укрепване и възстановяване на фасадната част на сградата, възвръщане на нейният автентичен облик, съхранен през годините. Това е особено важно за нас, тъй като тази сграда е част от цялостното оформление на центъра на гр. Пирдоп и допринася за неговия по-добър вид, внася хармония и радва жителите на общината и нейните гости.
Ще бъде променен и интериорът на сградата, което ще доведе до повишаване на нейната функционалност и създаване на условия за разширяване на предоставяните услуги, както и подобряване на тяхното качество. Смятам, че като цяло проектът е на добро ниво и ще допринесе много за града ни, ще зарадва пирдопчани. Сградата е паметник на културата, който надявам се ще се превърне в общностно и средищно място в общината.
Заложили сме още работи по пожароизвестителната инсталация, по ел. инсталацията, подмяна на ВиК инсталацията, подмяна на настилки в залата за презентации, реставриране на ламперията в салона, отваряне на зазидани прозорци и врати, направа на нова дограма, изработена по образец на съществуващата и други.

Кой изпълнява ремонтните дейности по проекта?
За изпълнител, след проведена обществена процедура, бе избрана фирма „Транс Билд” ЕООД. Сключихме договор на 19.05.2014 г., като срокът за изпълнение е 240 дни от датата на сключване. За съжаление изпълнението на проекта се забави поради административни пречки от страна на Фонд „Земеделие” и изчакване одобрение на проведената процедура по ЗОП за избор на изпълнител, но ремонтът вече стартира.
Използвам случая да благодаря за съдействието на Росен Илиев, който бе от най-ревностните радетели за връщане собствеността на сградата на читалището. Водихме дълги съдебни битки с община Пирдоп (по времето на Антоанета Илиева), за да можем да си върнем сградата. За това и с радост сега мога да обявя, че спечелихме.
От 2012 г. , след като си върнахме собствеността, веднага се захванахме със задачата да намерим финансови средства за нейното запазване и реставриране, за да може тя да функционира в полза на гражданите на Пирдоп. Веднага след като сградата бъде открита официално, ще се усети колко тя е липсвала на пирдопчани.
Имам амбицията читалището да се превърне в културно средище не само на Пирдоп, но и на целия регион. Една от заложените дейности в проекта е насочена именно към това. Тя предвижда създаване на виртуален музей за културно-историческото наследство на Пирдоп и Средногорието.

Няма коментари: