29 август 2013

ЗЛАТИШКИ НЕВОЛИ


ПО ПОЩАТА:                                        

Вх. № 94І-48-2
                                                                              До Кмета на община Златица
                                                                              До Председател на ОбС
                                                                              До Комисия по ТСУ

НАПОМНЯНЕ
от Тодор Чомпалов – общински съветник

Г-жо Иванова,
С изключение на Вас, на всички е ясно, че онова нещо, което Ви задължиха да назначите за заместник-кмет не върши работа.
Не коментирам, че с този акт Вие игнорирахте много златичани, които с хъс, отговорност и професионализъм биха изпълнявали много добре задълженията си като Ваши заместници. Един заместник-кмет за нашите условия трябва да се съсредоточи най-вече върху подобряване на инфраструктурата. Той като това не става, с изключение на петришките екопътеки, с настоящето искам да Ви напомня за някои несвършени неща, за които Вие и „онова нещо” да вземете мерки. А те са: