14 ноември 2011

Чужд инвеститор дискриминира дребните акционери и нарушава правата им

Притежатели на акции от медодобивния комбинат в Пирдоп се считат дискриминирани от сегашния мажоритарен собственик на българското предприятие - „Аурубис”АД - Хамбург. В кореспонденция до международни организации дребните акционери се оплакват от:
- неизплащане на дивидент при официално декларирана годишна печалба;
- неполучаване на информация за дейността на компанията в България;
- неполучаване на покани за участие в общо събрание на акционерите;
- игнориране при обсъждане и формиране на политиките на компанията;
- консумиране на морални негативи от проявите на екологична, социална и икономическа отговорност на компанията на територията на България
Създаден е Комитет на етичните акционери, който да търси защита на правата и интересите на дребните притежателите на акции в „Аурубис” АД. Коалиция за устойчиво развитие подкрепя справедливите искания на дребните акционери в „Аурубис” заедно с Асоциацията на етичните акционери в Германия.
За повече информация:
Коалиция за устойчиво развитие, 02/439 4006
csd.bg@abv.bg, Лиляна Соколова

Няма коментари: