11 април 2013

ПОДРАНИЛА СЕСИЯ В ЗЛАТИЦАНа 10-ти април се състоя подранила сесия на Общински съвет Златица. По правилник сесиите на съвета се свикват за последната сряда на месеца, но по неизяснени до момента причини, Общински съвет - Златица заседава по-рано.
Сесията бе с богат дневен ред, част от който бе изнасянето на отчети от читалищата в общината. Стана ясно, че повечето от тях разполагат с по 200,00 лева годишно за читалищни дейности и самодейни изяви. Те апелираха към кмета Иванова да се осигурят средства в Бюджет 2013 за повече читалищни мероприятия, имайки в предвид, че в кметствата Карлиево, Църквище и Петрич читалищата са единствените средища, в които жителите имат възможност да се включат в дейности, които да ги обогатят духовно. 
Прави впечатление, че за представителни разходи на кмета Иванова в Бюджет 2013 г. са предвидени близо 6000,00 лева, докато за самодейна дейност за читалищата няма предвидени финансови средства, па било то и по 200-300 лева на година.
Присъстващи граждани повдигнаха отново за разглеждане от съветници и кмет станалите системни проблеми с преминаващите тежкотоварни камиони през град Златица, които ежедневно рушат улиците на града, запрашават и застрашават здравето на живущите.
Въпреки издадената заповед на 22-ри март 2013 г. за прекратяване извозването на минни концентрати на гара Златица, се установи, че е издадено разрешително на Геотехмин да извозват през месец април 2013 г., въпреки настояванията на гражданите тази порочна практика да бъде преустановена.
Магдалена Иванова изчете докладна записка, с която предложи от такса смет да бъдат взети 150 хиляди лева за закърпване на дупките по одобрената от нея технология, използвана миналата година за закърпване на дупките по улица Оборище. Тодор Чомпалов от квотата на "Евророма" изрази своето отрицателно становище за този метод на запълване, който се оказал неудачен и след по-малко от половин година дупките зейнали отново. Същият има преки наблюдения, тъй като живее на улица Оборище.
Общинският съветник Александър Самарджиев изложи своята позиция, в която посочи, че се учудва как така изведнъж за кмет и общински съветници от БСП стана приоритетен проблемът с дупките в град Златица, след като само преди месец те са предвидили в Бюджет 2013 г. само 15 хиляди лева за закърпване на дупки, отчитайки, че има по-належащи въпроси за финансиране, като този да бъде закупен нов автомобил за нуждите на кметицата на стойност над 50 хиляди лева. Той даде своята оценка за БСП в Златица, като изрази своето учудване за ниската компетентност, която проявяват от изборите насам.
Стоян Шиеков - председател на ИГК-Златица запита дали не предстои предизборно пълнене на дупки в Златица, в предвид задаващите се извънредни парламентарни избори на 12 май.

Няма коментари: