02 ноември 2015

Общинско въздухо(ПОДЛАГАНЕ)

На 20.02.2015 г. интересът отново ни отведе на едно от заседанията на станалите емблематични вкупом провеждани постоянни комисии в ОбС-Златица, на което като начало страстите се разгорещиха около въпроса КОЙ председател да води заседанието.  След кратко стълкновение, обяснение, пояснение, разяснения и подобни тях словоупотребления, се стигна до някакво компромисно съглашение и съветниците започнаха „усилена” работа.
Премина се към гласуване на Дневен ред, при което отново, въпреки вече четиригодишния опит на съветниците от ОбС-Златица, ред и поредица липсваше... Но, да не им търсим кусури – и те са хора, и те се учат... па макар и четири години как се води заседание. Все пак важното е в края му да има взети някакви трезви и качествени решения. Но не би!
Въпреки детайлно обсъденият и единодушно приет дневен ред, още с първата точка настана суматоха и същият бе тотално разместен. Кметът поиска отсрочка, нямала готовност с документацията, нямало го юриста, нямало го краниста, нямало го... Да се чудиш как е свикано заседанието и как са разбрали съветниците какво по какви теми ще заседават и какви материали са чели? Но... И това не е болка за умиране.

На това заседание бяха внесени за разглеждане повдигнати въпроси от гражданите, касаещи новите и нови, лавинообразно внасяни искания на фирма „Аурубис България” АД – Пирдоп за издаване на разрешителни, предложения за разширения на току що надградени хвостохранилища, за нови комплексни разрешителни за увеличаване на дейност и прочие...  Навярно, поради естеството на внесените граждански питания, съветниците съвсем се омотаха. И настъпи бедствена ситуация, която Тома Найденов нарече „раждуркан” дневен ред, а Стефан Попов троснато разясни, че не бил „разджуркан”, а „опасен” дневен ред, каквото и да означава това.
Все пак стана пределно ясно че ОбС-Златица няма информация за инвестиционните намерения и дейността на „Аурубис” на територията на управляваната от тях община. И не стига, че нямат никаква информация, но и не се интересуват много, много да я получат.
Остана да виси в задушевното пространство на общинската заседателна зала въпросът дали гражданите всъщност имат право да задават подобни въпроси и да се „опитват” (по мнението на председателя на заседанието) да казват на съветниците какво да правят и какви решения да гласуват. Възмущението на Стефан Попов бе изразено чрез разяснение по отношение на разликата между гласувано от ОбС становище и взето от ОбС решение, като не стана съвсем ясно каква всъщност е тя и колко е важна  за съдбата на града ни.
Открои се ярко, обаче, изразеното кметско мнение по въпроса. За пореден път кметът изясни, че заявленията за инвестиционните предложения на „Аурубис” се публикуват на сайта на общината (който има сили и време да се опита да ги намери) и, че съветниците, както и всички останали граждани, трябва от там да разберат за тях и да отидат в общинската сграда, за да се запознаят с любезно предоставените от фирмата документи. Кметското становище по въпроса е, че никой не трябва да се чувства задължен в тази общинска администрация да внася за разглеждане на общински сесии тези инвестиционни намерения на точно тази фирма. Който ги видял – видял. Който ги прочел – прочел. Нарочно решение или становище по тях на ОбС-Златица в никакъв случай не е нужно и такова НЕ ТРЯБВА ДА ИМА. Иначе пак ще се наложи екологът Янка да го подменя по време на заседание на някой експертен съвет.
Какво мислят съветниците и дали одобряват новото разширение например на хвостохранилището, което се намира над градовете Пирдоп и Златица, не ни е писано към момента да знаем всички ние – граждани, жители и обикновени избиратели.
От цялата тази какафонична сбирка на две постоянни комисии към ОбС-Златица стана отново ясно едно, че ОбС-Златица за пореден път дори не е чул за тези инвестиционни намерения на „Аурубис” и няма никакво намерение не само да се запознава с тях, но и да излиза с официална позиция.
А най-новите намерения на “Аурубис” са:
- Инвестиционно предложение „Разширение на съществуващото депо (хвостохранилище) за фаялитов отпадък и реконструкция на съоръжението за производство на сярна киселина;
- Заявление за издаване на разрешително по чл. 117, ал. 2 от ЗООС (Закон за опазване на околната среда), касаещо отново надграждането на хвостохранилището, тъй като предвиденото увеличение на капацитета му с 1 367 256 тона ПРЕВИШАВА ПРАГОВАТА СТОЙНОСТ и представлява СЪЩЕСТВЕНА ПРОМЯНА по смисъла на параграф 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на ЗООС;
- Заявление за издаване на ново КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО за експлоатация на следните инсталации:
1. Пирометалургично производство на анодна мед,
2. Депо за опасни отпадъци – „Депо за фаялитов отпадък” и
3. Депо за опасни отпадъци – „Ново депо за калциево-АРСЕНАТНИ шламове (сух кек)...
Депа, депа, депа... Опасни отпадъци, опасни отпадъци, опасни отпадъци... Първо, второ, трето... И сярна киселина – във въздуха, в реките, в почвите, в хората, в животните, в домовете...

НАРОДЕ????
Разбирай следното: общинските съветници Стефан Попов, Тома Найденов, Стоян Генов, Тодор Чомпалов, Атанас Петров, Асен Згуровски и Димитър Харалампиев, присъствали на това обединено заседание, нямат никакво намерение към момента да се занимават с подобни „маловажни” въпроси като разширение на депо за опасни отпадъци на по-малко от 800 метра от домовете на хората. По реакцията на кмета Иванова, нейната позиция също е непроменливо ясна – ОбС няма какво да се занимава и да си губи времето да се бърка в работите на завода, кмета също. Фирмата да си прави каквото си реши – комфортно и без излишни притеснения. Ако ще хвостохранилище да строи, ако ще и града да заличи. Подозираме, че за местните органи на властта е все тая какви ще ги свърши фирмата.
Бедни ми, бедни избирателю... Поради что си мислиш, че избраните от теб общински съветници ще тръгнат да защитават живота и здравето ти, правата и интересите ти, дома и нивите ти? Поради что си мислиш, че същите тези, които си упълномощил с гласа си да работят в твой интерес, ще седнат да си губят времето да четат папки и да вземат отговорни решения за бъдещето на град Златица и това на децата ти? Не разбра ли вече, бедни ми златичанино, не схвана ли, че отдавна няма кой да се поинтересува в тази община и да каже СТОП на поредното чудовищно разширение, на поредното увеличение на производствената дейност за сметка на природата и здравето ти...
И се питам: за какво ти е, уважаеми избирателю, да плащаш на 13 души съветници всеки месец по над 300 лева на калпак за... нищоправене в рамките на три-четири астрономически часа, след като така или иначе ти се налага да си трошиш колата по липсващите улици, да си плащаш скъпо и прескъпо за детска градина, да поемаш разходите за общинските екскурзии, за банкети и прочие празненства, само и единствено заради това да се наричаме община?
Манипулацията, казват, била задължително умение за политиците. Е, убедихме се как успява, при това съвсем нескопосано, един кмет да упражнява своите манипулаторски умения върху и без това съвсем незаинтересованите общински съветници и то за проблем като НАДГРАЖДАНЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ОПАСНО ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ НАД ГРАДА НИ.
И както каза един Министър с ресор околна среда преди няма и месец: Време е да свиквате с бедствията. Всъщност, след 4 години безпардонно управление, трябва вече да сте свикнали с... местните общински бедствия, уважаеми граждани на Златица. И да сте се подготвили подобаващо поне психически за посрещане на реалната опасност да бъдете залети с хвост от хвостохранилището на чуждата фирма, която вече съвсем явно управлява нашата община. Няма да сгреша, ако към гражданите на Златица присъединя и тези на Пирдоп, защото ситуацията там е същата.
Да живее “свободата”... Сменихме доброволно османското владичество с друго... „Демократично” и без много дърпане се озовахме в ситуация „партер”, удобно надупени и обслужващи пряко икономическите интереси на група местни ибрикчии на служба.
Петя Чолакова

Няма коментари: