08 април 2008

ОТИДЕ СИ НАЙ-СПЕЦИАЛНОТО ДЕТЕ

Доста далеч от земята се съвещавали...
- Време е за друго раждане.
Говореха небесните ангели на Господа.
Това специално дете ще се нуждае от много любов,
Ще се развива много бавно,
и ще са му нужни много повече грижи от хората,
сред които ще живее долу.
Може и да не се научи да тича, да се смее и да играе.
Мислите му може да изглеждат твърде странни
и в много отношения няма да се приспособи.
И всички ще му казват “увредено.”
Затова нека внимателно да изберем
къде да го изпратим, защото
искаме да живее в доволство и да бъде щастливо.

Моля те, Господи, намери семейството,
което ще изпълни тази специална задача за теб.
Те може и да не разберат веднага
тази полезна роля, която си им отредил,
но това дете изпратено свише
поражда по-силна вяра и по-дълбока любов
и те скоро ще осъзнаят получената привилегия,
че тяхното скъпоценно дете,
толкова крехко и слабо е
НАЙ-СПЕЦИАЛНОТО ДЕТЕ НА НЕБЕТО.

На моето мило и скъпо ангелче Емилиян,
което бе най-специалното дете на света
и което за мен винаги ще бъде такова!
С цялата ми любов
П.Ч.

Няма коментари: