16 юни 2009

Международния кодекс за управление на цианиди - реалности и перспективи

“Челопеч Майнинг” ЕАД бе домакин на
работната среща – дискусия на тема: “Международния кодекс за управление
на цианиди – реалности и перспективи”

В края на 2008-ма година “Челопеч Майнинг” ЕАД се присъедини към Международния кодекс за управление на цианиди. Дружеството сертифицира своят проект за изграждане на инсталация за производство на метали от концентрат, с което се ангажира да въведе мерки за безопасно управление на цианидите - от тяхното транспортирането, до депонирането на отпадъците след употребата им при добива на злато.
Утвърждаването на безопасни техники при използване на цианиди в индустрията бе и повода за проведената на 29 април, в хотел Радисън – София, международна работна среща–дискусия на тема: “Международния кодекс за управление на цианиди – реалности и перспективи”
Домакинството на България и “Челопеч Майнинг” на такава среща от високо ниво е ясен показател, че страната ни е в крак с най-добрите установени световни практики за управление на цианиди.
Срещата откри г-н Ейдриън Голдстоун – вицепрезидент на Дънди Прешъс Металс.
Работата продължи с анализ върху българския опит и перспективите на цианидите в страната ни, направен от проф.д-р Илия Балтов.
Резултати от свое научно изследване изнесе Тери Мадър - изпълнителен директор на “Таймс лимитид” Той ясно и категорично доказа, че ако бъдат управлявани според съвременните изисквания, цианидите в златодобивната индустрия не биха били заплаха за околната среда и човешкото здраве.
Президента на международния институт по управление на цианиди Пол Бейтман говори за Кодекса и неговата роля да насърчава и ръководи цианидните технологии в световната златодобивна индустрия.
В последвалата дискусия участие взеха широк кръг заинтересовани страни – държавни органи, кметове от района на Средногорието, представители на златодобивната индустрия, научни работници, еколози, неправителствени организации и журналисти. Един от акцентите в дискусията беше необходимостта от публично представяне на информация, касаеща управлението на цианиди. Неизбежният извод е, че неосведомеността на населението по тези въпроси е най-честия повод за безпочвени тревоги, а дори понякога и за злополуки…
Нов поглед

Няма коментари: