24 февруари 2010

БЮДЖЕТ "ПИЦА НА ПАРЧЕ"

Община Златица
Рапорт даден – Рапорт неприет... С този позабравен пионерски девиз може да се характеризира на кратко проведеното обсъждане по изпълнение на бюджета за 2009 г. в община Златица, състояло се между кмет и общински съвет. Още преди да започне въпросното обсъждане на всички присъстващи им бе ясно, че отчета няма да бъде приет както и да изглежда, каквото и да пише, или да не пише в него... Няма да бъде приет от общинските съветници и предложения от кмета бюджет на общината за 2010-та година. Няма да бъде приета и предложената от кмета нова структура на общинската администрация...И това стана пределно ясно от проведените няколко заседания на постоянни комисии.

Какви са фактите!
Да обяснява как са изразходвани общинските пари през 2009-та година в комисиите, или както казва народа „на пангара”, инж. Нонка Каменова бе изпратила гл. счетоводител на общината Ани Ланкова. Подложена на кръстосан разпит от съветниците, тя се чудеше как да обясни цифрите по различните пера и тяхното изразходване... Накрая, обикновено даваше обещание на съветниците, че ще им изготви исканите от тях справки и обяснения – до следващото заседание... При проведените дискусии, много приличащи на разпити, най-конкретни и точни въпроси задаваше общинския съветник Николай Додеков, което се предполага, тъй като е бивш офицер-криминалист от системата на МВР...
На тези „обстойни” обсъждания по комисии се установи, че преходният остатък за 2009-та година от такса смет не е 402 хиляди лева, а 432 хиляди лева.
Здравко Тодоров установи, тъй като разполагаше с вътрешна информация, дадена му от предприятието, в което работи, че в отчета не е включена сума-дарение от „Елаците Мед” АД – Мирково и не е отбелязано как тя е изразходвана... Същият заяви, че като служител на „Елаците Мед” АД е имал възможността да провери и гарантира с думата си, че сумата е преведена на Община Златица.
Председателката на ОбС Сашка Кърпарова пък представи официален документ, от който бе видно, че община Златица е разпратила интересни покани за провеждане на обществена поръчка и наемане на фирма-изпълнител по обект: „Топла връзка” към СОУ „Свети Паисий Хилендарски”. В разпратената до фирмите покана точно и ясно е написано с какви средства разполага общината за този обект, като по този начин недвусмислено е била лишена да получи най-добра оферта.
Кой е луд след като му дават 150 хиляди лева за обекта, да предлага 75 хиляди лева?... Или, с други думи, в поканата пише: „Имаме 150 хиляди лева за усвояване по тази топла връзка, изпратете офертите си”!?! Тази покана предизвика спонтанен смях и многозначителни погледи...
Тодор Чомпалов като човек осигурил тези пари чрез депутата Кирил Добрев и лична среща със Сергей Станишев (по негови думи), се възмути дълбоко и цветисто се изказа в неговия традиционен стил. Дори заяви, че с тази обява Нонка Каменова ще го вкара в гроба и ще вземе да си умре само на 66 години, след което, за да се успокои напусна заседанието в компанията на Петър Белишки и се отправи в посока отсрещното питейно заведение...
Ясно на всички присъстващи стана, че след извършения “качествен” ремонт на физкултурния салон в СОУ-то за 25 хиляди лева, Пожарната служба ще затвори салона!?! Стичащата се от покрива вода е повредила електрическата инсталация и той е опасен за използване от учениците...

Изводите... Проблеми. Проблеми. Проблеми. Проблем с усвояване на гласуваните 20 хиляди лева за ремонт на Поликлиниката и качеството на този ремонт, проблеми с ремонта в училището, проблеми с даренията...
След краткото си отсъствие, което като време стига да се удари по една ракия в някое близко кръчме, Тодор Чомпалов и Петър Белишки се възмутиха, че Нонка Каменова през 2009-та година не е усвоила над 400 хиляди лева от такса смет и тези пари се прехвърлят като преходен остатък за изразходване през 2010 година... Същите двама започнаха да „ронят крокодилски кървави сълзи”, че парите не са изхарчени, въпреки, че нямат никаква, ама абсолютно никаква заслуга община Златица да получи тези пари от фирма „Аурубис България” АД, която дълги години ги превеждаше неправомерно в община Пирдоп...
Напротив, добре си спомняме как именно тези двама съветници често, често се отбиваха в ОбС-Пирдоп да им съдействат това да не се случи... Те бяха и сред най-активните съветници, които миналата година настояваха да се изплати противозаконното искане на ОбС-Пирдоп всички суми от такса смет да бъдат превеждани на Община Пирдоп... по определените от тях промили...
Нали не сте забравили, уважаеми съграждани, че заради тези пари в продължение на 57 дни бяхме подложени на нечовешка боклучена блокада от Антоанета Илиева?... Нали не сте забравили, че „загрижените” сега златишки общински съветници тогава всячески се стараеха да влошат обстановката, като непрекъснато провокираха страх сред населението, та дори си позволиха да водят деца облечени в чували в общинската зала, за да разберем всички как, ако не платим, ще се разболеем и умрем...
Особено оригинален беше Петър Белишки, който публично заяви, че поради некадърността на кмета Нонка Каменова и през 2010-та година тези 400 хиляди лева няма да се изразходват, ведно с таксата от следващата година... И именно поради некадърността на кмета на община Златица неусвоената сума щяла да стане 1 милион лева и това щяло да продължи до есента на 2011-та, като се трупа заедно с лихвите...
Не можах да си обясня защо толкова се е притеснил Петър Белишки, че няма да се изразходват тези средства, а ще се трупат в банковата сметка на общината?!? Та нали самият той заяви, че на следващите местни избори ще се кандидатира за кмет на Златица. И като вземем да го изберем за такъв, в общинската хазна ще има достатъчно спестени пари за харчене, оставени му от Нонка Каменова... И няма да бъде той в положението на Каменова след мандата на Атанас Петров – с пробита празна общинска хазна и съмнения за злоупотреби в особено големи размери?...

В комисиите се разгледа и предложената от кмета нова общинска структура. След разискванията се установи, че и към момента в общината има незаети длъжности, но кмета иска увеличаване на щатните бройки? Интересен факт е, че общината е реализирала икономия от работни заплати за над 200 хиляди лева, т.е. от незаети работни места, и в същото време се иска увеличаването им... За пореден път кмета на Община Златица не успя да защити своето предложение, като първо закъсня за заседанието, след това отказа да даде пояснения защо предлага завишаване на щата. Стигна се до спешни консултации с юристи по телефона, ровене и справки със законите... При това положение дори и биволските нерви на инж. Тома Найденов не издържаха... и той с твърд тон обясни на Нонка Каменова, че тя няма основание да иска промяна, след като година и половина не назначава секретар на община, заместник кмет, юрист-консулт, главен инженер-строител, главен специалист звено „Гора” и прочие...
Особено на място бе изказването на д-р Йорданова, от което стана ясно, че вместо да бъде назначен шофьор на кмета, Нонка Каменова използва за тази цел ту горски служител, ту данъчен такъв...

От многото нерешени въпроси и проблеми при разглеждане на проекто-бюджет 2010, не остана време да се обърне нужното внимание нито на културата, нито на образованието, нито на потребностите на детските градини, нито за инвалидите и прочие... Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм е в твърде затруднено положение... Първо, председателя й се явява въоръжен в заседателната зала и се налага кмета да вика полиция, после председателя на тази важна комисия хем внася докладни, хем не може да ги докладва, прави рокади и пируети, търси начини да излезе от положението, в което се намира – да защитава интересите на читалището ли, да бъде обективен общински съветник ли? Да си гласува ли пари за читалището, да ги харчи ли?...
Поради тези причини, се наложи отлагане на тази комисия, като тя да излезе със становище преди заседанието на бюджетната... И тук обаче председателя й реши да не се съобрази с взетото решение и не свика навреме комисията... Наложи се отново директори на детски градини, на училища и други учреждения да губят от ценното си време, да присъстват на дълги заседания на комисии и да не могат да поставят проблемите си...

Ще следим с особено внимание как протичат разискванията по Бюджет 2010, за да можем да информираме жителите от Община Златица какви приоритети са избрали за нашата община уважаваните от нас общински съветници и кмет. Кои въпроси са сметнали за неотложни, кои са поотложили, за кои напълно са забравили...

За вас общински хроникьор:
Стоян Шиеков

PS: След снощното бурно заседание по Бюджет 2010, съветниците в състав Диляна Дилова, Сашка Кърпарова, Тодорка Кинова, Пламен Петров, Здравко Тодоров, Тодор Чомпалов, Маргарита Йорданова, Николай Додеков взеха решение и насочиха близо 100 хиляди лева за читалище "Христо Смирненски", т.е. за разходване от техния колега Петър Белишки. За сметка на това в бюджета не останаха необходимите средства за изграждане на гръмоотвод на СОУ "Св. Св. Паисий Хилендарски", нито за повдигнатия тревожен въпрос от директорката Нели Стефанова за състоянието на физкултурния салон.
За сметка на тези близо 100 хиляди лева, за оборудване на кухнята в ОДЗ "Вяра, Надежда и Любов", където се помещава и звено "Детска кухня" бяха заделени крайно недостатъчните около 20 хиляди лева?!?
Какво пък толкоз, че живота и здравето на децата в училището е застрашен, а децата от детската градина в момента няма къде да се хранят... Нали ще има пари за букети и банкети, ще има и за "тайните заседания" на общинските съветници в сградата на Читалището?!?...

Няма коментари: