04 февруари 2010

"ДАРИТЕЛСКА ПРОГРАМА"

Всяка година „Юнион Миниер”, „Юмикор”, „Кумерио”, а по настоящем „Аурубис България” – Пирдоп, което над 82% е разположено на територията на Златица отпуска дарения на общините Златица и Пирдоп – по около 100 хиляди евро за т. нар. социална програма. Голяма част от тях се използват за осигуряване работа на трайно безработни жители, които в продължение на 5 години са все едни и същи трайно безработни и няма никакъв начин да бъдат пренасочени средствата – воля на дарителя и подписано още преди години споразумение между бившия вече кмет Атанас Петров и представители на фирмата.
Кой и по какви критерии решава как да бъдат изразходвани “щедро” отпуснатите от предприятието пари в община Златица доскоро бе неизвестно не само за обикновените граждани, но и за общинските съветници. Ако на кмета се зададе въпрос защо там, а не там се изразходват, дежурния отговор бе – такава е волята на дарителя, сиреч на „Аурубис България” – Пирдоп.
Така отговаряше бившия кмет Атанас Петров, така отговаря и бившата му подчинена, а по настоящем кмет на Златица инж. Нонка Каменова. Явно стажуването при Петров е дало резултат и тя е усвоила много от неговите методи и стил на управление.
Каква е истината, обаче? Истината е, че кмета прави предложение до предприятието за какво да се изразходват „благородно” отпуснатите средства, а на гражданите и съветниците се обяснява, че „такава е волята на дарителя”...
В резултат на тази „воля” Атанас Петров започна ремонт на парната инсталация в читалището... Нарязани и продадени бяха като старо желязо двата работещи парни котела и пълната с нафта цистерна – всичко това за скромните 2000,00 лева и беше монтирана нова скъпоструваща парна инсталация, която не само, че не отоплява салона на читалището, но практически е неизползваема през зимата – отгоре духа топло към тавана, а долу, при столовете е студ...
Но, средствата бяха изразходвани – по волята на дарителя и чрез подбрани от него фирми с уж най-добрите оферти.
И през 2008-2009 г. този номер с „волята на дарителя” отново мина пред общинските съветници... По познатият подход бяха разпределени подобаващо даренията, като основен приоритет бе закупуването на зъболекарски стол в училището, без от него да има кой знае каква нужда – децата не получават безплатно зъболечение, а си плащат като при всеки друг зъболекар. И въпреки несъгласието на част от съветниците, някой наложи „волята на дарителя” и се закупи зъболекарски стол на наетия в училището зъболекар.
През настоящата година, обаче, част от съветниците решиха да спрат порочната практика и да дадат своите предложения за целесъобразно и приоритетно изразходване на отпуснатите дарения от големия инвеститор, бълващ отровни газове ежечасно, който от „добро сърце” отпуска цели 215 хиляди лева да подпомогне социалното ни развитие. Още през ноември общинската съветничка Петя Чолакова внася писмено предложение до кмета и председателката на ОбС как и за какво да се изразходва дарението. Отговор, обаче – никакъв, ни положителен, ни отрицателен. Предложението не бе обсъдено нито от общинския съвет, нито кмета си направи труда да даде отговор, нито от фирмата си направиха труда да отговорят..., а уж всички били запознати и го взели под внимание.
Тогава аз, като председател на ГИК за защита живота, здравето, правата и интересите на жителите от община Златица проведох среща с ръководството на „Аурубис България” АД – Пирдоп, на която стана ясно, че изобщо не съществува така налаганата „воля на дарителя”. Има предложения на кмета инж. Нонка Каменова, които са предоставени на фирмата като „съгласувани с общинския съвет и гражданите”...
На тази среща също така стана ясно, че кмета иска от тези 215 хиляди лева 70 хиляди да бъдат вложени за изграждане на отводнителна и напоителна система на стадиона?!?... Интересен факт е, че подобна сума е заложена и в общинския бюджет за същото...
„Стадион”, за който няма изготвен цялостен проект и не са предвидени за изграждане нито съблекални, нито бани... Състезателите ще се преобличат потни пред публиката, сиреч ще увеличат женското присъствие по време на спортните прояви... Явно това ще бъде допълнително шоу за публиката, за която не са предвидени трибуни и пейки... Не е предвидена и писта за лекоатлетически състезания, нито за лица, които искат просто да потичат и използват скъпоструващия ни отводнен и затревен „стадион”. С една дума, в земята ще бъдат „отводнени” и „затревени” хиляди левове от т. нар. „дарителска програма” и още толкова от общинските пари...
За ансамбъл „Златица” щедрото сърце на инж. Каменова е направило предложение да се дадат 14 хиляди лева за спектакъл. Няма лошо, даже похвално, че най-после някой се е сетил и за културата, но...В община Златица няма ли и читалища, които нямат пари да се абонират поне за един вестник или списание, няма ли и други организации, занимаващи се с култура, спорт и ред полезни начинания?...
След възникналите яростни дебати, ръководството, отпуснало щедрите средства за нас, обгазените обикновени жители, предложи кмет, общински съвет и отговорни граждани да се съберат и обсъдят къде и как да се насочат даренията през 2010-та, за да не си мислят хората, че се разпределят един вид „под масата”, както това се е случвало досега и да излязат с общо предложение, което те изцяло ще приемат.
Отново обаче, бе демонстрирана липса на желание да се обсъди цялостно програмата и да се проведе дискусия по въпроса от кмет и общински съветници. В резултат се нагледахме на обичайните срамни сцени, разиграни пред представителите на фирмата. Отново главен герой беше “всезнаещият и компетентен по всички въпроси” Белишки, който не пропусна възможността да оклепе и обяви в некомпетентност кмета инж. Нонка Каменова.
За късмет на златичани беше прието моето предложение вместо да се закопаят 70 хиляди лева в земята без гаранции за ефективност, да се изготви цялостен проект за изграждане на стадион – със съблекални, бани, тоалетни, трибуни, писта и ограда. Проектът по първоначални проучвания ще струва около 50 хиляди лева и чрез него може да се кандидатства по различни европейски програми за финансиране. А именно това е от компетенциите, които декларира по изборите Нонка Каменова, нали?
Разгледани бяха и разумните предложения на Петя Чолакова да се разпределят справедливо средства за културни и спортни прояви, като основно се вложи в талантите на децата и занимаващите се с това, а именно – за клуба по планинско колоездене, за спортния клуб и ансамбъл „Златица”, за мероприятия и спектакли, подготвяни от детските градини и училищата, за Клуба на инвалидите и други. Макар и недостатъчни, все пак тези пари трябва да бъдат изразходвани преди всичко целесъобразно и бъдат вложени в нещо стойностно и ценностно, а не в поредното затревяване, отводняване и ремонтиране, случващо се всяка календарна година.
Някои хора от избраните да управляват Златица, е крайно време да разберат, че са избрани от гражданите и то за 4 години, а не до живот и ако продължават по същия некомпетентен и арогантен начин да налагат собствените си лични виждания и цели, след следващите избори изобщо няма да ги има в общината. Гражданското общество на Златица се пробуди и няма да допусне някой безнаказано да си „разиграва коня” и да ощетява общината ни.
Интересен факт е, че предвидената дарителска програма за община Пирдоп е 220 хиляди лева. Макар и с 5 хиляди лева повече, фирма „Аурубис България” – Пирдоп отново демонстрира своите предпочитания, като ощети гражданите на Златица - за пореден път. А всички знаем къде най-много се замърсява и кой е най-ощетен от дейността на гигантския медодобивен завод, който отпуска цели 215 хиляди лева дарения за Златица. А екологичните последствия от дейността му са изумително стряскащи... Над 50 превишавания на алармените прагове само за 2009-та... И то в пъти повече... И то предимно в Златица... А за компесационна програма все още никой и дума не изрича. Задоволяваме се с подаянията и социалните помощи в размер на 215 хиляди лева, при годишни печалби за предприятието, като в известната песен... Милиони, милиони, милиони... И всичко това, защото кмет и общински съвет се дърлят за дреболии, вместо да впрегнат усилията си и отстояват яростно правото на всеки един гражданин от Златица да живее в чиста околна среда, да диша чист въздух, да пие чиста вода, а виновниците, позволяващи си еждневно да замърсяват околността, да бъдат санкционирани и спрени. Докога?
Стоян Шиеков

Няма коментари: