02 февруари 2011

На "Медет" - Изсушени и "безопасни" фекалии... (сиреч говна)

Преди няколко седмици кмета на община Пирдоп даде набързо свикана прес-конференция и би тревога, че по предложение на зам. министъра на екологията Евдокия Манева в правителството на партия ГЕРБ, първите 15 хиляди тона изсушени и „безопасни” пловдивски лайна (без извинение) ще бъдат депонирани в най-скоро време на хвостохранилище „Медет”, което се намира на териториите на общините Пирдоп и Златица, с което се цели неговото рекултивиране?!?...
И това решение е взето, без да има извършена процедура по ОВОС, за да се прецени въздействието, което ще окаже тя върху околната среда и хората в района, без да са спазени още куп законови изисквания, нормативни документи и прочие.
Всъщност този модел на поведение въобще не ме учудва, тъй като не за първи път Евдокия Манева дава разрешителни, без да се съобразява със законови норми, европейски и български изисквания (същото бе направено и с издаването на Комплексно разрешително на „Аурубис България” АД – Пирдоп, като по този начин се узакони НЕЗАКОННО изграденото депо за опасни отпадъци от фирмата още през 2008-ма година с днешна дата). Решила си видиш ли Манева пловдивските „безопасни” лайна да бъдат депонирани и използвани за рекултивация на част от хвостохранилище „Медет” ей така, на шега..., без изобщо да се заинтересува как това ще повлияе на и без това измъчената и отровена природа в Средногорието, да не говорим за здравето на хорицата, живеещи тук. Станала една сутрин рано, протегнала се, пийнала кафенце и хоп... в съзнанието й проблеснала идеята как да реши проблема на Пловдив с говната, като ги изсипе в Златица и Пирдоп... Пък утре Пловдив от благодарност ще приеме софийските бали с боклуци и така – с един куршум – два заека... Хем добре за софиянци, хем добре за пловдивчани, пък средногорци... Че какво й пука на Манева за Средногорието. Тук живеят има-няма 30-тина хиляди души, малка част от избирателите... А и не за първи път тя зачерква с лека ръка този район, от който иначе има доста добри спомени около продажбата на завода... Речено-сторено!
И се затърчала зам. министърката с невероятната си идея да получи своето потупване по рамото от Б.Б. за „гениалността си”. Пък и с решаването на проблема с пловдивските говна, ще бъдат успешно „усвоени” 5 милиона и 800 хиляди държавни лева от частни зам.министърско-избрани фирми за сметка на жителите от Златица, Пирдоп, Челопеч, Чавдар, Панагюрище, Поибрене и други малки и незначителни населени местенца. При положение, че се решава глобален финансов проблем, какво тук значат няколко си хиляди българи?!
В това отношение Манева – член на ДСБ и назначена за заместник-министър лично от премиера Борисов като „експерт по екология”, без съгласието на Иван Костов, защото той „не участва” в управлението на държавата и ДСБ не носи политическа отговорност за действията на правителството на Б. Борисов, има практика още като министър на МОСВ в правителството на Иван Костов...
Вероятно много от читателите на списание „Средногорски БАГРИ” ще ме запитат: каква практика има в това отношение Евдокия Манева, която се е дипломирала в бившия СССР – град Харков като специалист по „Охрана на труда” през социализма по отношение на екологичната обстановка в нашето Средногорие? Има! И то каква!
Запознавайки се с укритото от кмета на община Златица Нонка Каменова подадено през януари 2009 г. Заявление на Кумерио Мед АД за издаване на Ново комплексно разрешително и придружаващата го документация открих, че именно Евдокия Манева в качеството си на Министър по околната среда и водите в правителството на Иван Костов противозаконно е разрешила с подписана от нея заповед Юнион Миниер (сега Аурубис) в продължение на години да ни обгазява със серен диоксид по 1500mg/m3., а в следващите години с 800mg/m3 при пределно допустими норми за страната 350mg/m3...
При това положение става пределно ясно защо въпреки постановление №50 на МС на Република България от 1994 г., с което района ни е обявен за „гореща екологична точка” с повишен здравен риск за населението, хората тук умират от рак и други тежки заболявания, причинени им от непрекъснатото наднормено замърсяване на въздух, води и почви от дейността на завода. Само за тази противозаконна заповед на Евдокия Манева трябва да бъде сигнализирана прокуратурата и министър Цветанов за „силно шумолящи” (по негов израз) 5 милиона и 800 хиляди лева държавни пари, които с решението на Манева за пловдивските фекалии ще бъдат „усвоени” от частни фирми – навярно не съвсем случайно избрани!?
Разшумя за случая пирдопската кметица, позавъртя се, организира посещение в Пловдив, пипна с пръст изсушените изпражнения, помириса ги и позатихна. Още повече, че с нея бяха видни депутати на ГЕРБ от района, които заявиха, че биха взели от отпадъците в своите ловни стопанства...
Няма как обаче ние да не разнищим тази зловонна новина! Колкото и да се поотдръпна пирдопското общинско ръководство, все пак тук не става въпрос за партийни позиции и политика, а за живота и здравето на всички нас – жителите на Пирдоп, Златица, Челопеч, Панагюрище и всички хора от населените места по поречията на Тополница и Марица. Защото в тези 15 хиляди тона „безопасни” лайна от Пловдив е установено съдържанието на 67 тона тежки метали, които са особено опасни за всяко живо същество, растение, организъм... Справка – подобна „рекултивация” е извършена в Елшица и според информация от местни източници там са се появили мутанти на крастави жаби, а животните могат да пасат върху „рекултивираните” терени в продължение на не повече от 3 часа, след това трябва задължително да пасат 6 часа на терени извън рекултивацията, т. е. в чисти терени. Боже Господи, що за „рекултивация” е това!? И как ще се обясни на дивите животни, на птиците, мушиците и прочие да не пасат от там повече от три часа, защото е опасно? И какъв ще е резултатът върху живота и здравето на ловците, които ще хапват от тези диви животни?... И как ще обясним ситуацията на изчезващия царски орел, за чието опазване се харчат хиляди левове за телевизионни реклами и се изприказваха хиляди приказки за защитени зони?...
Все пак е редно да припомним на Евдокия Манева, че има една, т. нар. европейска инициатива „Натура 2000”, в която влизат терени в близост до хвоста, като резерват „Богдан” – Средна гора, например!
Каква е всъщност тази „безопасна” технология, предложена и одобрена от Евдокия Манева? Същата технология е приложена и в Елшица, където резултатите са плачевни. Рецептата: 15 хиляди тона „безопасни” говна от Пловдив се смесват със 70% чист пясък и 5% вар на специално изградена площадка в хвостохранилище „Медет”, но без все още монтиран кантар, като по този начин хилядите тонове хвост със съдържащите се в тях тежки метали (арсен, мед, олово и прочие) могат да се таксуват като пясък, да се премесват с хидратна вар и да се „рекултивира” хвостохранилището с така получената смес, като се таксува и заплаща за пясък, който така и не се поява във формулата!?...
И това, ако не е добре измислена схема за „усвояване” на държавни пари, здраве му кажи!
И кои са избраните фирми да извършват рекултивирането на хвостохранилището с изпражнения? Първо, фирма „Еко Медет” ЕООД – Панагюрище, която е взела и предоставила за изследване „безопасните” фекалии, а разрешителното за депонирането на тези същите и рекултивацията с тях на хвостохранилището е дадено на друга фирма?! Друга фирма, която ще се включи активно в процеса на усвояване на близо 6 милиона лева, е „МБС”. Същата фирма, на която правителството на царя даде концесия да експлоатира хвостохранилище „Медет” за 25 години, за да извлича от него неусвоените злато, мед и сребро с нови технологии. Същата фирма, която прекрати дейност през миналата година, освободи служителите си, без да им заплати дължимите възнаграждения, и сега дължи хиляди левове за заплати. Вероятно поради тези причини управителят на същата е решил да се занимава с нов бизнес... Депониране на опасни отпадъци от изсушени фекалии върху опасни отпадъци в хвостохранилище „Медет”, само че на другия му край – откъм Пирдоп. Нали е известно, че парите не миришат, дори и да са придобити чрез депонирането на лайна върху хвост?
От Антоанета Илиева разбираме, че съдружник и член на борда на директорите в „МБС” е бил наскоро назначения за управител на „Еко Медет” ЕООД приближен човек на Евдокия Манева – главен секретар на МОСВ по нейното министърско време.
Уважаеми МВР-министър Цветанов, Уважаеми Министър-председателю Борисов, при тези факти не сме ли изправени пред конфликт на интереси от твърде близкият с Евдокия Манева управител на „Еко Медет” ЕООД и не шумолят ли твърде силно тези 5 милиона и 800 хиляди лева, които Манева предлага да се използват за „рекултивация” на хвостохранилище „Медет” с „безопасните” 15 хиляди тона пловдивски фекалии и съдържащите се в тях 67 тона тежки метали?...
Вероятно управителя на Пловдивска област Тотев не знае, че тези „безопасни” 15 хиляди тона фекалии и 67 тона тежки метали чрез дренажната система на хвостохранилище „Медет” ще се върнат обратно по течението на река Тополница и река Марица в град Пловдив, с тях ще бъдат поливани плодородните пловдивско-пазарджишки полета и ще замърсят допълнително Пазарджишко-Пловдивска област, та ще стигнат и до Турция, Гърция и т.н...
След безкрайно неподходящото, но добре финансово обезпечено неприемливо „решение”, дошло от зам. министърката Манева и изцяло обслужващо близките до сърцето й фирми ще бъдат нанесени нови непоправими екологични щети на околната среда в Република България, в резултат на което държавата ни ще плаща милиони евро глоби и санкции за извършеното трансгранично замърсяване с тежки метали.
И накрая! Не е ли крайно време вече да си подадете оставката г-жо Манева, след толкова многото разкрити извършени от вас закононарушения и грубото потъпкване на български и европейски екологични норми? И не е ли крайно време вече министър-председателя Борисов да спре да назначава крайно неподходящи хора за министри, зам.министри и на прочие важни длъжности, които разрушават и без това малко останалото от нашата страна?! И докога частни интереси на такива лица ще бъдат на първо място в политиката на държавата?
Хвостохранилище „Медет” е крайно опасно и в състоянието, в което се намира сега. Представете си само колко по-опасно ще стане то, като му натрупат още и още и още опасни за нашето здраве фекалии, пълни с тежки метали, но изакани не от жителите на Средногорието, а от жителите на Пловдив!
С безкрайно неуважение към
взетите противозаконни решения от хора,
които се ръководят само и единствено
от личните си интереси: Стоян Шиеков

PS: Като съвсем естествен резултат от действията на управляващите в Средногорието бе създаден Граждански инициативен комитет, който с действията си да спре извозването на говната от Пловдив за Пирдоп.
Интересен факт обаче е, как в него намери място известната с прякора си в Златица личност Петър Белишки и то като представител на гражданите от общината?!? Дали е този Белишки, който на сесия на Общинския съвет ясно изрази своето категорично мнение, че гражданските комитети са глупости и няма такива организации, които да представляват интересите на гражданите, а за това имало общински съветници. Сега същия ли този господин сам се е провъзгласил за представител на жителите от община Златица и надълго и нашироко като един от най-важните и запознати експерти на Република България по проблемите с лайната разяснява всички факти около пловдивските такива?! В същото време същият гласува за разширяване на хвостохранилище „Бенковски 2”, собственост на фирмата, в която работи като шофьор на линейка с 800 дка земи, общинска собственост, находящи се в село Петрич и част от тях обявени за защитени зони?!
Може би точно поради тази причина на организираната от Петър Белишки среща с гражданите на община Златица за обсъждане на важния проблем с пловдивските лайна присъстваха има-няма 10-тина граждани, един от които заспа по време на обсъждането, а двама си тръгнаха, когато експерта Белишки взе думата и започна да обяснява за проблемите с лайната. Останалите в салона на читалището бяха от персонала му, местните медии, двама-трима общински съветници и близкия му приятел Георги Острев.


ВИЦ НА ДЕНЯ:
Виц на деня: Двама идиоти си вървели по улицата, видели нещо на земята и спрели. Единият казал: - Какво е онова кафяво нещо? – Прилича на лайно – отвърнал другият, навел се и го вдигнал. – И на пипане е като лайно. – Помирисал го и добавил: - И мирише като лайно. – Опитал го: И на вкус е като лайно. Двамата се огледали и първият възкликнал: - Господи, наистина е лайно! Добре, че не го настъпихме.

1 коментар:

почивки лято 2013 Гърция каза...

много интересен пост - няма много информации по тази тема - мерси че споделихте тук с всички нас - продължавайте да постирате и да споделяте интересни неща - поздрави до всички и до скоро