30 юли 2011

ОбС ЧЕЛОПЕЧ - ОТВОРЕНО ПИСМО


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ
обл. Софийска, Община Челопеч, с. Челопеч, бул. “Трети март” № 1, 2087
+ 359 7185 2045, + 359 7185 2360;
www.chelopech.org: e-mail: obs_chelopech@chelopech.org: obs_chelopech@abv.bg
О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Челопеч,
Във връзка с побликувани в местен вестник неверни данни, които кмета на Челопеч г-н Алекси Кесяков е представил в направено с него интервю, се обръщаме към всички Вас, за да Ви запознаем с истинските факти.
Г-н Кесяков казва във вестника, че ОбС Челопеч му е попречил да се започне с рехабилитацията на уличната мрежа навреме, като посочва за причина време от 1 година и два месеца, през което ние общинските съветници сме били правили пазарлъци кои улици да се рехабилитират. Също така г-н Кесяков си позволява да заблуждава обществото, че в крайна сметка ОбС не е взел решение по въпроса и самия той бил получил от ОбС Челопеч само някакво писмо със списъка на въпросните улици.
Най-отговорно заявяваме, че това е НАГЛА ЛЪЖА и за разлика от г-н Кесяков, ние, общинските съветници, с правомощията дадени ни от закона, приемаме решения в полза на обществото и работим с факти, които Ви представяме:
1. През м. август 2009 г. изпратихме писмо до кмета г-н Кесяков и до “Челопеч Майнинг”, в което настояваме даренията, с които предприятието подпомага финасово Общината, да бъдат използвани само и единствено за ремонт на уличната мрежа и това да става след мотивирано решение от ОбС.
Основния ни мотив нещата да се случват по този начин е тези средства да се използват за нещо съществено и видимо от всички нас, тъй като парите от даренията за 2007 г. - 760 000 лева; 2008 г. - 810 000 лева, или на обща стойност за двете години - 1 570 000 лв. (един милион петстотин и седемдесет хиляди лева), бяха похарчени за изготвяне на неосъществими и безмислени проекти, и потънаха безвъзвратно, а до този момент нямаше направен дори един метър асфалт от тези пари.

2. Още през м. декември 2009 г-н Кесяков получи писмено предложение от Постоянната комисия Общинска собственост, устройство на територията към ОбС Челопеч, в което бяха посочени поименно 15 улици, които да се предвидят за рехабилитация.

3. Във връзка с предложението на Постоянната комисия Общинска собственост, устройсво на територията, на редовно заседание на ОбС на 31.03.2010 г. с Решене No 372 се посочиха поименно само 7 броя улици, на които да бъде извършена рехабилитация, тъй като размера на дарението беше намален на 430 000 лева за година. Също така в решението са посочени и какви точно строително-монтажни работи трябва да се извършат за всяка една от посочените улици.

Уважаеми жители на Община Челопеч,
Обръщаме Ви внимание на факта ,че взетото през м. март 2010 г. Решене No372 не е обжалвано от Областната администрация на Софийска област и влиза в сила в седем дневен срок, след като е взето. Тоест на 07.04.2010 г. Също така до този момент от средствата на дарението за 2009 г. в размер на 430 000 лева за ремонт на улици не беше усвоен нито един лев. Обръщаме Ви внимание на факта, че процедурата за възлагане на обществена поръчка за рехабилитацията на улиците е входирана в Агенцията за обществени поръчки на 5-ти август 2010 г. - т. е. 4 месеца след решението на ОбС, като по този начин месеците АПРИЛ, МАЙ, ЮНИ, ЮЛИ 2010 г., които са благоприятни за строителство, бяха „ПРОСПАНИ” от г-н Кесяков. Всъщност, ако г-н кмета си бе направил труда да старира възлагането на обществена поръчка още през април 2010 г., то в средата на юни 2010 г. би трябвало фирмата да започне работа, но за най-голямо съжаление, както всички знаем, строително-монтажните работи започнаха на 14 октомври 2010 г. - в края на строителния сезон и след прекъсване през зимата, фирмата започна съществена дейност през пролетта на 2011 г.
Обръщаме Ви внимание на факта, че сумата от даренията 2009-2010 г. на обща стойност 860 000 лв. се оказа недостатъчна и с Решене No 493 от 05.05.2011 г. ОбС решихме дарението за 2011г. на стойност 430 000 лв. да се използва за довършване на проекта по 7-те улици, или общата стойност за рехабилитацията на улиците, които ще се завършат е 1 290 000 лв. (един милион и двеста и деветдесет хиляди лева).
С решение No 494 от 05.05.2011 г. още 400 000 лева (четиристотин хиляди лева) се гласуваха за подмяна на водопровод и канализация по бул. “Трети март” и бул. ”Съединение”.

По отношение, кандидатстване на Община Челопеч за проекти, финансирани по Европейските програми, Ви обръщаме внимание на факта, че само за 2010 г. Община Челопеч кандидатсва за Европроекти, както следва:
Проекта за енергийна ефективност в ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” възлиза на 1 300 000 лв.; Проекта по бедствия и аварии - 780 000 лв.; Проекта „Благоустрояване на парк старо гробище по Мярка 01- 156 000 лв.; Проекта „Реконструкция на уличната мрежа”- 1 300 000 лв. Общата стойност на проектите е: 3 536 000 (три милиона петстотин тридесет и шест хиляди лева), но за най-голямо съжаление всички проекти са в застой. На писмено питане от Председателя на ОбС за причините, довели отхвърлянето на проектите, г-н кмета даде писмен отговор, в който са посочени за отговорни и носещи вина такива лица, които са служители на Общинската администрация и консултански фирми, с които самия г-н кмет е подписал договор.
Несериозни са и обясненията, че причини за провалените проекти е малкия брой жители и „слабия” административен капацитет, с който Община Челопеч разполага, тъй като съседните Общини Чавдар, Мирково и Антон, които са със много по-малки бюджети, спечелиха Европроекти и работят за своето устойчиво развитие с Европейско финансиране.

ЗМСМА - Чл. 44. ГЛАСИ: (1) Кметът на общината:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи.

Общински съвет Челопеч е възмутен от факта, че кмета на Община Челопеч си позволява да представя в медиите неверни факти и да обвинява неоснователно други лица за извършени от самия него ДЕЙСТВИЯ или БЕЗДЕЙСТВИЯ.
В Закона много точно и ясно са записани кой какви отговорности носи, кой какви права и задължения има.
Кметът на Общината е лицето, което трябва да изпълнява задълженията си по чл. 44 от ЗМСМА и би било жалко за самия него, ако не знае, или се прави, че не знае какво се случва в неговата администрация и с неговите консултанти.
А това, че ОбС му пречи и сме му виновни за всичко, го слушаме от г-н Кмета вече осма година, защото абсолютно същите думи говореше преди 4 години за ОбС от предишния мандат 2003-2007 г.

Уважаеми жители на Община Челопеч,
На основание адекватните действия на ОбС Челопеч през последните две години относно целевото използване на дарените финансови средства от Челопеч Майнинг, за 2009-2011 г. в размер на 1 290 000 лв. (един милион и двеста и деветдесет хиляди лева), ще имаме обновени 7 улици и две рехабилитирани от самото предприятие - улици „Миньорска” и „Рудничар”, които се използват по приета и одобрена от ОбС транспортна схема. Друг е въпросът, който трябва да си зададем, обаче. Какво се е случило с парите от даренията за периода 2007 г.- 760 000 лева; 2008 г. - 810 000 лева или на обща стойност за двете години 1 570 000 лв. (един милион петстотин и седемдесет хиляди лева) и какво е направено с тях, което всички можем да видим и пипнем? Къде всъщност отидоха тези средства?

Уважаеми жители на Община Челопеч,
Обръщаме Ви внимание на факта, че според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) мандата на Общинския съвет приключва в момента, когато новоизбрания Общински съвет положи клетва, тоест минимум 1 седмица след провеждане на местните избори.Остро се противопоставяме на твърдението на г-н Кесяков, че членове на ОбС са започнали да водят предизборна кампания, тъй като за разлика от него ние спазваме законите и знаем, че предизборната кампания според закона започва 1 месец преди изборния ден.
Считаме, че до тогава има много по-важни неща, които трябва да се свършат и е твърде рано г-н кмета да заблуждава обществеността като говори лъжи пред медиите и се опитва да прехвъли отговорността за неуспехите си на други хора.

Уважаеми жители на Община Челопеч,
Към настоящето обръщение прилагаме копия на документи, удостоверяващи истинността на горе-изложените факти и сме на Ваше разположение, за да отговаряме на Вашите въпроси.
С Уважение, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЧЕЛОПЕЧ

Няма коментари: