30 юли 2011

ОБРАТНАТА СТРАНА НА ЛУНАТА


НОВА ПЪРВА КОПКА. Тук, в Средногорието не можем да се оплачем от липса на събития, от “първи копки” и рязане на ленти. И то не от кой да е, а от самият премиер Борисов.
На 21-ви юни на територията на медодобивния завод “Аурубис” се състоя поредната първа копка за изграждането на нови мощности - част от инвестиционната му програма, която предвижда в следващите три години компанията да инвестира около 44.2 млн. евро в повишаване на производителността и подобряване екологичните показатели в завода. Щели да бъдат изградени, по твърдение от фирмата, допълнителни модернизирани системи за опазване на околната среда и ще бъде инсталирано оборудване за оптимизиране работата и надеждността на съществуващите производствени мощности и подобряване на работните процеси.
Не е ясно, обаче, тези 44.2 млн. евро как ще бъдат разпределени - повече за увеличаване на производството, или повече за подобряване екологичните показатели на завода, които,
за наше и тяхно съжаление, никак не са “ябълково зелени”.
Показателите в момента са: наднормено изпускане на серен диоксид във въздуха, наднормено замърсяване на водите с кадмий, арсен, олово, мед и други тежки метали, изцяло компрометирана околна среда и какво ли още не!
До колкото си спомняме, пред 2010 г. на фирмата бе издадено незаконно комплексно разрешително за изграждане на изграденото още през 2008 г. депо за опасни отпадъци, както и за изграждане на “Ново пиро-металургично производство”.
Свързвайки днешните събития с предходните, няма как да не изразим сериозни съмнения, че “Аурубис България” АД е решила да вложи повечето средства в подобряване на компрометираната околна среда. По-вероятно е да ги вложи в “ново пиро-металургично производство”, за да повишава производствените мощности, от което най-вероятно следва и увеличаване на изпусканите в околната среда отровни вещества. А къде са декларираните преди това 80 млн. евро за опазване на околната среда и дали планираните сега пари няма да се изпарят при тях?
И никъде нито дума за Постановление № 50 на Министерски съвет, в което ясно се казва: Регионът Златица-Пирдоп” е обявен за гореща екологична точка, където приоритетно трябва да се предприемат само и единствено действия в посока подобряване на околната среда. А не за нови мощности.

По време на грандиозното събитие “Първа копка”, направена лично от Бойко Борисов, от фирмата бяха спретнали пре-богата софра с отбрани ястия за поканените височайши гости, сред които посланика на Германия Негово превъзходителство Матиас Хьопфнер, Министъра на финансите Симеон Дянков, областния управител на Софийска област Красимир Живков и много други... На събитието присъстваха и “официални” представители на село Челопеч в лицето на Александър Александров - “независим” еколог, живеещ в общежитието на “Челопеч Майнинг” ЕАД и Иванка Събева - касиер на ПК “Освобождение” - Челопеч, но не бяха поканени членове на Инициативен граждански комитет за защита живота, здравето, правата и интересите на жителите от община Златица, търсещ отдавна диалог със стратегическия инвеститор.
Въпреки явното незачитане на гражданите и гражданските организации от Община Златица, ИГК изпрати своя длегация, която лично да връчи на премиера Бойко Борисов и на посланика Матиас Хьопфнер ПЕТИЦИЯ, изразяваща страховете на жителите от Златица, техните искания и настоявания за корпоративна отговорност от фирмата, замърсяваща природата и застрашаваща здравето на хората в Златица и Средногорието.
Делегацията бе в състав: Дончо Иванов - председател на Коалиция за устойчиво развитие, инж. Емилия Петрова - председател на сдружение “Евромодел”, Христо Халачев - екс посланик, председател на експертен съвет на сдружение “Хармония”.
Петицията с исканията на гражданското общество от Златица беше връчена и на Питър Вилбранд - член на изпълнителния съвет на Аурубис, отговарящ от централата на Хамбург за “Аурубис България” и пряко отговарящ за политиката на фирмата по опазване на околната среда, както и на премиерът Борисов.

От другата страна на предприятието...
Тежък, печален ден за едно обикновено семейство. Завинаги си отиде от този свят Николай Стоянов Кържилов от град Пирдоп - нелепо и за миг. На 19-ти юни “Аурубис” се раздели със свой коректен, всеотдаен и отговорен служител. Николай почина по време на изпълнение на служебните си задължения.
Трагедия, която ще остане в съзнанието на приятелите му, на колегите и опечаленото завинаги семейство.
По неофициални данни това не е първият случай млад човек да си отиде по този начин.
Причините - неизвестни. От предприятието твърдят, че е имал слабо сърце, семейството знае, че Николай е бил в цветущо здраве и никога не се е оплаквал от болки в сърцето.
Къде е истината? Къде е смисълът на един човешки живот?
Стоян ШИЕКОВ

Няма коментари: