14 ноември 2011

Граждански мониторинг на екопоследствия от геоложко проучване

Доброволци, активисти и членове на Кризисен щаб - Златица се изкачиха в Стара планина - местност “Шипките” - вододайната зона на града, за да осъществят традиционните си дейности по граждански мониторинг върху екологосъобразността на геоложките проучвания на фирма „Геотехмин”.
Неотдавна местните общности от Златица и Пирдоп протестираха срещу провеждането на геоложки проучвания на сесия на ОбС-Златица, където представиха гражданска петиция, че не желаят над град Златица да бъдат извършвани каквито и да било геоложки проучвания, които компрометират питейните води и са опасни за здравето. След реакцията на гражданите, фирмата – оператор свали сондите от обекта до изясняване на решенията на публичната администрация по казуса.

Резултатите от гражданския мониториг на Кризисен щаб – Златица показват, че на мястото, където е била монтирана сондата, дупките са запушени с подръчни материали, сред които например работен гащиризон. От тях продължава да изтича оцветена в наситено бяло вода, която се стича в дерето, свързано с водопровода за питейна вода. Взети са проби, които предстои да бъдат представени на държавния контролен орган в лицето на МЗ и МЗХ за установяване наличието на тежки метали в нея - арсен, олово, цинк, кадмий, мед и други.
До мястото на сондата, на нерегламентирано сметище под хижа „Свищи плаз”, екоактивистите установиха изхвърлен пластмасовия контейнер за събиране на утайките от сондата, заедно с утайките в него.

За резултатите от гражданския мониторинг е съставен протокол, подписан от доброволците на Кризисния щаб в състав: Захари Генчев, Мария Нейкова, инж. Петрана Нейкова, Петя Чолакова, Борис Гечев и Стоян Терзийски. Коалиция за устойчиво развитие подкрепя усилията на Кризисен щаб Златица за предотвратяване на опасностите за природата и човешкото здраве, свързани с геологопроучвателната дейност, извършвана на територията на вододайна зона – Златица.
Във връзка с подадените сигнали от Кризисния щаб от страна на Министерски съвет е разпоредена цялостна проверка на геоложкото проучване.

Няма коментари: