13 август 2012

Конференцията на ООН за устойчиво развитие „Рио+20”


През юни, 2012 г. в Рио де Жанейро се проведе Конференцията на ООН за устойчиво развитие (Рио +20). Основен фокус на форума бе изграждането на глобален политически консенсус по пътя към чиста околна среда, социална и икономическа устойчивост.
Конференцията се фокусира върху две основни теми:
1/ изграждане на зелена икономика, и
2/ създаване на ефективна институционална рамка за
осигуряване на устойчиво развитие.
Бизнесът играе важна роля в това начинание. Компаниите могат да допринесат чрез осигуряване на своята корпоративна устойчивост като добавят стойност в дългосрочен план в икономическо, социално и екологично отношение.

Рио+20 определи дневния ред за устойчивост за следващото десетилетие, а конференцията даде международна платформа за споделяне и популяризиране на отговорни и устойчиви бизнес практики, каквато е и Глобалния договор.

Рио +20 в цифри
Рио +20 е най-голямата конференция на ООН, провеждана някога, с широко участие на лидери от правителството, бизнеса и гражданското общество, както и служители на ООН, представители на академичните среди, журналисти и широката общественост.
В рамките на девет дни (13-22 юни) бяха проведени стотици събития в навечерието и по време на Рио +20, Конференцията на ООН по устойчиво развитие в целия Рио де Жанейро.
- Повече от 500 официални и странични събития
- Повече от $ 513 млрд., мобилизирани за поети задължения за устойчиво развитие, включително в областта на енергетиката, транспорта, зелена икономика, намаляване на бедствия, опустиняването, вода, горите и селското стопанство.
- 692 доброволни ангажименти за устойчиво развитие, регистрирани от правителствата, бизнеса, гражданското общество, университети и други.
Общо участници: 29 373
Държавни глави: 57, Вицепрезиденти: 8, Министър-председатели: 31
Заместник министър-председатели: 9, Министри: 487
Представители на ООН: 1300
Акредитираните представители на медиите: 3989
Участници в работните групи за изготвяне на финалния
документ: 1787

Достъп до информация
-161 тотеми (електронни информационни точки), инсталирани в големите хотели, летища и други места из града с информация за събитието, възможности за придвижване, дневния ред на конференцията, карти и други информационни услуги, всички на португалски, английски и испански език.

Фокусът на Конференцията
Форумът бе фокусиран върху устойчивото развитие, свързано с теми като икономически растеж, отношението към опазването на околната среда и прилагане на мерки за справяне с бедността, която е едно от най-глобалните предизвикателства пред човечеството.

Норвежката Гро Харлем Брундтланд, която е авторка на основополагащия доклад на ООН относно устойчивото развитие, посочи властта на световните корпорации като един от главните проблеми за липсата на по-осезаемо развитие.
Според Брундтланд съществуват “сложни причини”, поради които правителствата не могат да разширят и активизират дейността си. Една от тях е властта на корпорациите.

“В нашата политическа система, корпорациите, бизнесът и хората, които имат икономическа мощ упражняват изключително силен натиск над решенията на политиците – и това е факт”,
изтъкна Брундтланд.

Следващата важна крачка, посветена на устойчивото развитие, ще се случи през 2015 г., когато ще започнат да се прилагат ангажиментите от сключеното споразумение.
Лидерите имат три години да очертаят целите в тази сфера и да ги обявяват дотогава.

Източници: ООН,
Бразилски национален
организационен комитет за
Рио +20

Няма коментари: