13 август 2012

БЕЗРАЗБОРНА СЕЧ В СРЕДНОГОРИЕТО


В края на миналата година, в задушен министерски кабинет, с подписването на един договор, бе решена съдбата на засадените с любов и надежда преди 40 години дървета от жители на община Златица, които днес ги предпазват от вредното въздействие на медодобивния комбинат - “Аурубис България” АД.
С лека ръка бе подписан договор, чрез който този зелен пояс и още над 15 хиляди дка зелени площи да бъдат унищожени и превърнати в “пасища и мери”.

Договорът за аренда под номер 004 от 06.12.2011 г. дава правото на собственика на фирма “Абу Петър” ЕООД, със седалище и адрес на управление - с. Равда, община Несебър, да ползва временно и възмездно земеделска земя от държавния поземлен фонд, представляваща - ливади в размер на 15,614 дка в землището на с. Челопеч; пасища и мери в размер на 2861,904 дка в землищата на с. Мирково, с. Смолско, с. Буново; пасища и мери в размер на 4502,049 дка в землищата на град Златица, с. Петрич, с. Църквище...
С един подпис на г-жа Христина Стойкова, оправомощена със Заповед от д-р Мирослав Найденов, бе разрешено да се унищожи една жизнено необходима горичка за жителите на Златица, живеещи в покрайнините на обруления ни, обвит в синя сярна мъгла и челопешки концентрат средногорски градец.

БЕЗРАЗБОРНА И БЕЗОБРАЗНА СЕЧ, прикрита под названието “прочистване” се извършва от началото на април на територията на град Златица, а най-вероятно и на териториите на останалите общини, включени в договора за аренда, като се очаква собственика от Равда всеки момент ще докара стадата си да пасат в новоизсечените и прочистени пасища.

Златичани отново на протест. Отново готовност за “живи вериги”, извънредни сесии и неимоверни усилия да бъде спасена горицата, даваща надежда, че няма да се задушим, докато спим от поредното залпово замърсяване със серен диоксид...

През изминалият горещ юли, малко след гражданските протести на “Орлов мост” срещу Закона за горите и за спасяването на Витоша, група златичани се втурват към сградата на общината да търсят справедливост и спиране на сечта. Обръщат се с апел към кмета инж.Магдалена Иванова, към председателя на ОбС-Златица инж. Стоян Генов, към съветници и граждани, към Господ и дори към Арменския поп с една единствена молба - да спасят дърветата от жестоките резачки.
Общинските съветници, под силния граждански натиск, свикаха извънредна сесия, на която обсъдиха надълго и нашироко създалата се кризисна ситуация.
Част от съветниците, под напора на гражданите дори отидоха на терена и констатираха лично и на място нанесените вреди върху природата в Златица.
ОбС-Златица коментира, обсъжда, задава въпроси, но в ролята си на орган, който управлява общината, се чувства безсилен да разреши възникналия проблем, оставяйки всичко в ръцете на кмет и държавни служители.

На предизвиканата от гражданите извънредна сесия, от която резултат бе обръщението на ОбС към министерствата, присъстваше представител на държавата в лицето на Бл. Костов, който “обясни” на загрижените граждани, че нямат никакво право да спират сечта, че тези площи се водят като земеделски и държавни, че това са пасища, които трябва да се използват като такива. Същият поясни, че общината няма как да се меси в държавните решения и каквото е подписано, трябва да се случи.
Да се пита човек - държавата, в която живеем чия е?
На сесията се установи също, че сечта и “прочистването” на дървесината е стартирало още през месец април, като за това са имали информация в Общинско звено “Гора” - потвърдено от ръководителя му инж. Воев, но не са предприети мерки да се установи къде ще се прочиства и какви ще са последствията за Златица и златичани.
Гражданите попитаха представителите на местната и държавна власт защо не е взето под внимание Постановлението на Министерски съвет, в което ясно е отразено, че региона е отровен и със здравен риск, където вместо безмилостни сечи и унищожаване на малкото оцеляла растителност, трябва да се вземат спешни мерки за подобряване на екологичното състояние и запазване здравето на хората.
На тези граждански въпроси, представителят на държавната администрация отговори, че едва ли не това не е вярно и има опасност само за въздуха и водата, но не и за почвата и земята.
За пореден път в Златица се убедихме, че ОбС и ОбА са безсилни институции, които нямат смелостта и увереността да се справят с проблемите на Златица, а просто изпълняват спуснати им от горе нареждания и кръстят ръце в знак на мълчаливо безсилие.
На извънредната сесия в Златица за разрешаване проблема с унищожаването на една гора дори не присъстваше юридическо лице, което да защити интересите на общината и потърси механизъм за спасяване на посадените с доброволен труд дървета и храсти. Единственото, което счетоха за необходимо от ОбС бе да гласуват обръщение, без дори да задължат кмета на общината да действа в посока анулиране на договора, спиране на сечта и възстановяване на нанесените щети върху природата.

Анализирайки случващото се в Златица и останалите средногорски общини, стигнахме до трагичния извод, че никой не си е направил труда да актуализира информацията в Държавния поземлен фонд, като изключи земите около завода от този фонд и регистрира наличието на дървесина там.
И никой от отговорните лица не отговори на въпроса къде отива добитата дървесина, има ли разрешителни за добив, кой ги е издал, кой ги е подписал и ред други въпроси, на които кмет и съветници отговарят повдигайки примирено рамене?
По техните твърдения, че нищо не могат да направят след като държавата е разпоредила, се питаме ако някой от нас тръгне да си сече дърветата в двора - трябва ли да иска разрешително от общината?
Ако някой незаинтересован и недобросъвестен държавен служител случайно подпише над Златица да се пусне бомба, защото видиш ли това било “държавна” територия, отново ли ще реагира общинското ръководство по същия начин - повдигайки безпомощно рамена и чакайки да стане чудо?!

На гражданите, дръзнали да напишат молба до кмет и прокуратура за спиране на сечта, бяха извършени проверки за наличие на незаконно придобита дървесина.
Проверките са по сигнал на телефон 112. Това се случва в Златица на хората с будна гражданска съвест, на смелите и борбени златичани, дръзнали да пазят общината ни.
Дали са случайни тези проверки? Дали не се засегнаха лични финансови интереси? Дали този акт не цели отмъщение и сплашване на хората, които се борят да спасят гората от нечистоплътните набези на фирми, дошли само и единствено да секат, но не и да садят?
За всички местни жители е до болка ясно, че земята около завода е изцяло увредена и замърсена.
На всички ни е пределно ясно, че тази земя никога не би могла да стане пасище и мера, че няма човек, който да допусне животните му да пасат там, не че има какво да се пасе?
На всички ни стана пределно ясно, че никой дори не си е и помислял да облагородява района, да го затревява и прочие. Единствената цел на този договор за аренда е да бъде изсечена съществуващата дървесина и тя да бъде продадена, без дори да се отчете направената печалба, защото извършваните дейности се водят като “прочистване”, а не като “добив”.

Пред очите на кмет, съветници и прокуратура се извършва нелегален добив, без те изобщо да реагират адекватно и своевременно, без дори да се поинтересуват още през месец април какъв е този договор, какъв е този арендатор, който ще се вдигне от Равда и морето да обработва и прочиства златишките мери и пасища, къде се намират те и в какво състояние са? Тези и още множество други въпроси , касаещи само и единствено доброто управление на община Златица, прозрачност и откритост на всички дейности, извършващи се на нейна територия, независимо от кого и защо, остават да висят във въздуха без отговор и без коментар.

Дори не смеем да попитаме в землището на Църквище и Петрич какво се сече и какво се унищожава?
Защото отново ще се установи, както и по много други въпроси, че съветници и кмет изобщо не знаят и не могат да отговорят.


В края на миналата година, в задушен министерски кабинет, с подписването на един договор, бе решена съдбата на засадените с любов и надежда преди 40 години дървета от жители на община Златица, които днес ги предпазват от вредното въздействие на медодобивния комбинат - “Аурубис България” АД.
С лека ръка бе подписан договор, чрез който този зелен пояс и още над 15 хиляди дка зелени площи да бъдат унищожени и превърнати в “пасища и мери”.

Договорът за аренда под номер 004 от 06.12.2011 г. дава правото на собственика на фирма “Абу Петър” ЕООД, със седалище и адрес на управление - с. Равда, община Несебър, да ползва временно и възмездно земеделска земя от държавния поземлен фонд, представляваща - ливади в размер на 15,614 дка в землището на с. Челопеч; пасища и мери в размер на 2861,904 дка в землищата на с. Мирково, с. Смолско, с. Буново; пасища и мери в размер на 4502,049 дка в землищата на град Златица, с. Петрич, с. Църквище...
С един подпис на г-жа Христина Стойкова, оправомощена със Заповед от д-р Мирослав Найденов, бе разрешено да се унищожи една жизнено необходима горичка за жителите на Златица, живеещи в покрайнините на обруления ни, обвит в синя сярна мъгла и челопешки концентрат средногорски градец.

БЕЗРАЗБОРНА И БЕЗОБРАЗНА СЕЧ, прикрита под названието “прочистване” се извършва от началото на април на територията на град Златица, а най-вероятно и на териториите на останалите общини, включени в договора за аренда, като се очаква собственика от Равда всеки момент ще докара стадата си да пасат в новоизсечените и прочистени пасища.

Златичани отново на протест. Отново готовност за “живи вериги”, извънредни сесии и неимоверни усилия да бъде спасена горицата, даваща надежда, че няма да се задушим, докато спим от поредното залпово замърсяване със серен диоксид...

През изминалият горещ юли, малко след гражданските протести на “Орлов мост” срещу Закона за горите и за спасяването на Витоша, група златичани се втурват към сградата на общината да търсят справедливост и спиране на сечта. Обръщат се с апел към кмета инж.Магдалена Иванова, към председателя на ОбС-Златица инж. Стоян Генов, към съветници и граждани, към Господ и дори към Арменския поп с една единствена молба - да спасят дърветата от жестоките резачки.
Общинските съветници, под силния граждански натиск, свикаха извънредна сесия, на която обсъдиха надълго и нашироко създалата се кризисна ситуация.
Част от съветниците, под напора на гражданите дори отидоха на терена и констатираха лично и на място нанесените вреди върху природата в Златица.
ОбС-Златица коментира, обсъжда, задава въпроси, но в ролята си на орган, който управлява общината, се чувства безсилен да разреши възникналия проблем, оставяйки всичко в ръцете на кмет и държавни служители.

На предизвиканата от гражданите извънредна сесия, от която резултат бе обръщението на ОбС към министерствата, присъстваше представител на държавата в лицето на Бл. Костов, който “обясни” на загрижените граждани, че нямат никакво право да спират сечта, че тези площи се водят като земеделски и държавни, че това са пасища, които трябва да се използват като такива. Същият поясни, че общината няма как да се меси в държавните решения и каквото е подписано, трябва да се случи.
Да се пита човек - държавата, в която живеем чия е?
На сесията се установи също, че сечта и “прочистването” на дървесината е стартирало още през месец април, като за това са имали информация в Общинско звено “Гора” - потвърдено от ръководителя му инж. Воев, но не са предприети мерки да се установи къде ще се прочиства и какви ще са последствията за Златица и златичани.
Гражданите попитаха представителите на местната и държавна власт защо не е взето под внимание Постановлението на Министерски съвет, в което ясно е отразено, че региона е отровен и със здравен риск, където вместо безмилостни сечи и унищожаване на малкото оцеляла растителност, трябва да се вземат спешни мерки за подобряване на екологичното състояние и запазване здравето на хората.
На тези граждански въпроси, представителят на държавната администрация отговори, че едва ли не това не е вярно и има опасност само за въздуха и водата, но не и за почвата и земята.
За пореден път в Златица се убедихме, че ОбС и ОбА са безсилни институции, които нямат смелостта и увереността да се справят с проблемите на Златица, а просто изпълняват спуснати им от горе нареждания и кръстят ръце в знак на мълчаливо безсилие.
На извънредната сесия в Златица за разрешаване проблема с унищожаването на една гора дори не присъстваше юридическо лице, което да защити интересите на общината и потърси механизъм за спасяване на посадените с доброволен труд дървета и храсти. Единственото, което счетоха за необходимо от ОбС бе да гласуват обръщение, без дори да задължат кмета на общината да действа в посока анулиране на договора, спиране на сечта и възстановяване на нанесените щети върху природата.

Анализирайки случващото се в Златица и останалите средногорски общини, стигнахме до трагичния извод, че никой не си е направил труда да актуализира информацията в Държавния поземлен фонд, като изключи земите около завода от този фонд и регистрира наличието на дървесина там.
И никой от отговорните лица не отговори на въпроса къде отива добитата дървесина, има ли разрешителни за добив, кой ги е издал, кой ги е подписал и ред други въпроси, на които кмет и съветници отговарят повдигайки примирено рамене?
По техните твърдения, че нищо не могат да направят след като държавата е разпоредила, се питаме ако някой от нас тръгне да си сече дърветата в двора - трябва ли да иска разрешително от общината?
Ако някой незаинтересован и недобросъвестен държавен служител случайно подпише над Златица да се пусне бомба, защото видиш ли това било “държавна” територия, отново ли ще реагира общинското ръководство по същия начин - повдигайки безпомощно рамена и чакайки да стане чудо?!

На гражданите, дръзнали да напишат молба до кмет и прокуратура за спиране на сечта, бяха извършени проверки за наличие на незаконно придобита дървесина.
Проверките са по сигнал на телефон 112.
Това се случва в Златица на хората с будна гражданска съвест, на смелите и борбени златичани, дръзнали да пазят общината ни.
Дали са случайни тези проверки? Дали не се засегнаха лични финансови интереси? Дали този акт не цели отмъщение и сплашване на хората, които се борят да спасят гората от нечистоплътните набези на фирми, дошли само и единствено да секат, но не и да садят?
За всички местни жители е до болка ясно, че земята около завода е изцяло увредена и замърсена.
На всички ни е пределно ясно, че тази земя никога не би могла да стане пасище и мера, че няма човек, който да допусне животните му да пасат там, не че има какво да се пасе?
На всички ни стана пределно ясно, че никой дори не си е и помислял да облагородява района, да го затревява и прочие. Единствената цел на този договор за аренда е да бъде изсечена съществуващата дървесина и тя да бъде продадена, без дори да се отчете направената печалба, защото извършваните дейности се водят като “прочистване”, а не като “добив”.

Пред очите на кмет, съветници и прокуратура се извършва нелегален добив, без те изобщо да реагират адекватно и своевременно, без дори да се поинтересуват още през месец април какъв е този договор, какъв е този арендатор, който ще се вдигне от Равда и морето да обработва и прочиства златишките мери и пасища, къде се намират те и в какво състояние са? Тези и още множество други въпроси , касаещи само и единствено доброто управление на община Златица, прозрачност и откритост на всички дейности, извършващи се на нейна територия, независимо от кого и защо, остават да висят във въздуха без отговор и без коментар.

Дори не смеем да попитаме в землището на Църквище и Петрич какво се сече и какво се унищожава? Защото отново ще се установи, както и по много други въпроси, че съветници и кмет изобщо не знаят и не могат да отговорят.

Няма коментари: