13 август 2012

ПОРЕДНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В ЗЛАТИЦА

При извършена проверка от представители на Сдружение “За един по-добър живот” и Улф Георгиев, акционер в “Аурубис България” АД бе установено поредното замърсяване на атмосферния въздух със серен диоксид от завода. Данните от таблото, монтирано във фоайето на общинската сграда в Златица ясно показваха надпрагови стойности. Улф Георгиев е сигнализирал Европейската комисия по околна среда и лично Янез Поточник - еврокомисар по околната среда за множеството еко-нарушения в Златица.

Няма коментари: