16 февруари 2013

МРЕМ КАТО В СОМАЛИЯ, ЖИВЕЕМ КАТО В ЧАД

Нова година - Нов късмет! Поне всеки от нас това си пожелава, когато годината свърши и стартира нова. Време за пожелания! Време за равносметка. Всяка година едно и също - положителен резултат обаче така и не се получава. Значи някъде бъркаме в сметките и плановете, подлъгваме се и прекалено много разчитаме на тези, които държат парите, мислейки си, че ситния на гладния ще повярва и ще бъде милостив. Да, ама не! Затова и не започваме годината с хвалебствени слова и сладки приказки, а с истината - такава, каквато е, а не такава, каквато ни я представят велможи и властогонци. Аман от манипулатори.

Министър вика - народа е богат, пък ние се чудим с какво да купим хляб и да си платим тока. Г-жа Гигова - началник политически кабинет на Министерството на здравеопазването твърди, че сме здрави и нищо ни няма, пък ние мрем като мухи. На кого да вярваш - на приказките на тези горе, или на действителността тук - в реалния български живот.

В отговор на манипулативното писмо на г-жа Гигова от МЗ, в което тя твърди, че “според данните, с които разполага”, като по някаква причина същата е забравила да цитира точно и прозрачно източниците, от които черпи тази информация, ние сме си съвсем добре и сме по-здрави от европейците, публикуваме статия от медия “Дартс Нюз”.

Всеки сам може да прецени дали живеем в екологично чист регион с кристални въздух и води, или умираме все по-често от тежки ракови заболявания, децата ни страдат от астма и други заболявания на дихателната система. И не само. Картината става най-ясна и отчетлива в съзнанието ни, като минем покрай таблата в центъра на Златица и Пирдоп, от които ни гледат измъчените очи на отишлите си без време наши съграждани. Само г-н Николов, част от висшия ешалон на “Аурубис”, “Дънди”, както и част от местните управници не искат да признаят горчивата истина, която всеки ден преглъщаме с чаша отровена вода.

Българинът живее като африканец от Чад, по смъртност се нареждаме до Сомалия.
Това обявиха от Центъра за демографска политика, които направиха топ 10 на печалните демографски събития у нас.

Номер едно в десетката е спадът на населението през 2012 г. под 7 милиона души. Класацията:
- Броят на българското население падна под 7 милиона. С това се връщаме 65 години назад в 1947 г. Република България е на първо място в света по скорост на намаляване на населението. Според прогнозите на Световната банка през 2050 г. ще сме едва 4 531 000 души. Тогава Турция ще има 98 818 000 жители, а Румъния – 18 150 000.
- През миналата година в България са се родили 62 760 бебета. Само за последните две години броят на новородените е спаднал със 13 345, което представлява 17,5% спрямо 2010 г.
- Според ЦРУ (www.cia.gov) по критерия „Смъртност на населението” нашата страна заема първо място в Европа. А в света, сред 231 страни, заемаме 9-то място, между Сомалия и Свазиленд.
- По официални данни на НСИ в 1398 градове и села (26,2% от всичките 5329 населени места в страната) етническите българи са малцинство сред турци, цигани и др., като тази тенденция се усилва.
- Според Агенция по заетостта безработицата у нас през 2012 г. била между 10-12% (www.az.government.bg), а по неофициални реални данни тя е два пъти по-голяма – между 20% и 25% (даже се споменават и 40%). Това прави България безспорен европейски шампион за 2012 г. по безработица.
- Според проучване на Центъра за демографска политика масовите протести през 2012 г. вече са с най-голям относителен дял – 52% в регистъра на увеличаващите се социални конфликти у нас.
През предходната 2011 г. този процент е бил 31%.
- Благополучието (Wellbeing) на българите е намаляло драстично. И в момента по този демографски показател, според Gallup World Poll, вече сме на 140-то място, между Чад и Сенегал, от общо 155 държави в света.
- Интелигентността на нацията (National IQ Scores) намалява. Българите дълги години гордо заемаха челни места по този критерий, а сега в списъка от 113 страни населението на България по интелигентност е едва на 47-мо място, далеч след Монголия, Молдова, Казахстан и др.
“Дартс Нюз”


Ето и данните на Национален център по обществено здраве след направено обстойно изследване на децата от ДМСДГ-Златица във връзка с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух с основен промишлен замърсител “Кумерио Мед” (понастоящем “Аурубис България” АД - Пирдоп).


Цел на проучването: Да се направи оценка на здравния риск за децата от Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСДГ), гр. Златица във връзка със замърсяването на атмосферния въздух в промишления район Пирдоп - Златица.

За постигане на целта е проведено скринингово изследване, както и насочен клиничен преглед, извършен от педиатър. Направена е оценка на физическото развитие и демографските показатели - раждаемост, детска смъртност от 0-1 год., и от 1-18 г.; смъртност по причини от 1-18 г.; заболяваемост от 1-18 г.

Резултатите сочат, че рискът за здравето на децата от ДМСДГ-Златица е изключително висок, предвид продължаващото замърсяване на атмосферния въздух в града, още повече, че измерените концентрации са най-високи в пункта, намиращ се в непосредствена близост до дома.

Високият процент на недоносени деца и такива с тегло под нормата при раждане, високата обща заболяваемост, високият процент на често боледуващи деца, предимно от заболявания на дихателната система, както и високата и продължаваща да нараства респираторна заболяваемост при децата и младежите в региона, ни дава основание да заключим, че замърсяването на въздуха, на околната среда в град Златица е основен рисков фактор за здравето на децата в региона. Това налага разработване на комплексна програма за опазване здравето на децата, включваща здравен и атмосферен мониторинг за необратимо и продължаващо намаляване на емисиите от SO2 в региона, в съответствие с нормативните и европейските изисквания.

Това са анализи и заключения на водещи експерти и здравни специалисти. Те ясно и отчетливо дават оценка, че в нашия регион здравния риск за децата и жителите е висок, че има висока заболяваемост на дихателната система.

Но вместо да се предприемат незабавни мерки и да се опази здравето на децата ни, от фирма “Аурубис” ни заливат с инвестиционни предложения - за изграждане на нови комини, от които да изпускат вредни емисии и за изграждане на нови хвостохранилища, в които да наливат опасни отпадъци, които като бомба със закъснител да цъкат над главите ни.
Началничката на кабинета на Министерството на здравеопазването много удобно и в съвсем кратък срок изпрати писмо, че заболяваемостта в нашия регион е ниска. Защо тогава оценката на специалистите е съвсем различна?

И кой поръча това бързо писмо, което удобно се размахва по местни медии и на общински съвети от видни представители на “Аурубис”?
Като заключение в доклада на Националния център по обществено здраве пише: Резултатите от проучването сочат, че серният диоксид е основен замърсител на въздуха в гр. Златица. Измерените нива са значително по-високи от отчетените превишавания на праговата стойност за нивата на серен диоксид от 350 мгр.куб.м. през летните месеци юни-август от тези в общините Гълъбово, Димитровград, Раднево, Стара Загора и Бургас, в които са разположени и най-големите източници на емисии на този замърсител... Имайки предвид регистрираните заболявания и теоретичния брой заболявания в Пирдоп - Златица, установихме, че отношението на шансовете от заболяване на дихателната система на децата от Пирдоп-Златица са около 680 пъти по-големи от тези на децата от Гълъбово - град с най-висока степен на замърсяване на въздуха...

Няма коментари: