29 август 2013

ЗЛАТИШКИ НЕВОЛИ


ПО ПОЩАТА:                                        

Вх. № 94І-48-2
                                                                              До Кмета на община Златица
                                                                              До Председател на ОбС
                                                                              До Комисия по ТСУ

НАПОМНЯНЕ
от Тодор Чомпалов – общински съветник

Г-жо Иванова,
С изключение на Вас, на всички е ясно, че онова нещо, което Ви задължиха да назначите за заместник-кмет не върши работа.
Не коментирам, че с този акт Вие игнорирахте много златичани, които с хъс, отговорност и професионализъм биха изпълнявали много добре задълженията си като Ваши заместници. Един заместник-кмет за нашите условия трябва да се съсредоточи най-вече върху подобряване на инфраструктурата. Той като това не става, с изключение на петришките екопътеки, с настоящето искам да Ви напомня за някои несвършени неща, за които Вие и „онова нещо” да вземете мерки. А те са:


  1. За 6-та поредна година по време на сезона на засушаванията пиша на женските кметове за състоянието на дъното на корекцията на река Куру дере от ул. „Бузлуджа” до ж.п. моста. За целта миналата година ОбС гласува сума от около 8 хиляди лева, но в характерен за Вас стил не направихте нищо. Сега реката е пресъхнала и е най-удачно да се пристъпи към ремонт. Не е необходимо да се използват услугите на някоя приближена фирма. Достатъчни са само 2-3 човека с една каруца да прекарат камъни от реката, след което да се направи бетонова замазка.
  2. Преди две седмици на „Т”-образното кръстовище на ул. „Оборище” и ул. „Тодор Каблешков” се получи ВиК-авария. Повредата е отстранена, но зее дупка, която монополното предприятие няма да запълни. Не помня колко пъти Ви напомням, че ВиК са длъжни да възстановят асфалтовата покривка при аварии. Предложих Ви служители от общината да опишат всички дупки в града по големина и местонахождение и да изпратите нотариално заверена покана до управителя на ВиК-ЕООД София област да поемат разноските по ремонта на улиците. Убеден съм, че става дума поне за 1000 кв.м. До ден днешен нищо не направихте! И си мисля, че и в този случай не Ви е дадено разрешение от управляващите пишман социалисти.
  3. Преди два месеца от името на живеещите в северозападната част на града Ви сигнализирах за необходимостта да се ремонтира детската площадка северно от бившата, а сега ликвидирана детска градина „Пионер”. Извършено бе само почистване на бурените. Около 100 деца чакат да се натутате, щото да се окачат люлки, да се монтира парзалката и тръбната сфера и насипе пясък в сандъка.
  4. Отново Ви напомням за разбитата и осеяна с дупки ул. „Оборище”. По нея се движат тежко-товарни автомобили и автобуси и всичко, което не може да се промъкне през ж.п. прелеза. Капаците на шахтите са потънали или изкривени, плачевно е състоянието в района на № 25, където има постоянно потъване на платното. Вземете мерки час по-скоро улицата да придобие нормален вид.
  5. На една от сесиите поисках да се направи разследване защо, на кого и за колко Нонка Каменова даде чугунените радиатори без решение на ОбС. Става дума за сградата на детска градина „Пионер”. Вероятно това няма да стане, защото ревностните защитници на бившето кметско величие Тома Найденов и Георги Бояджиев няма да се съгласят. Следователно е налице прикриване на безобразия, извършени от длъжностно лице.
  6. Когато минавам от източната страна на двора на омразната Ви гимназия СОУ „Св. Св. Паисий Хилендарски” се срамувам от счупените стъкла на сградата, до трансформатора. Стъклата трябва да се подменят, а върху рамките на прозорците да се поставят защитни телени мрежи.
  7. Питам Ви няма ли кой да се сети да полее дръвчетата и декоративните храсти при ж.п. гарата, които съхнат?
  8. Вярно ли е, че дни наред ярмомелката не работи поради повреда в ел. таблото?

Г-жо Кмет, освен тези 8 точки съм подготвил още 92, които животът изисква да се изпълнят. Все пак трябва да оправдаете максимално определената Ви от ОбС заплата.

12.08.2013 г., Т. Чомпалов