03 април 2014

Повече от година отказ за право на отговорПо пощата: Едно забравено право на отговор

До редакцията на списание „Средногорски БАГРИ” бяха изпратени следните материали, които публикуваме от името на авторите им.

„Уважаема госпожо главен редактор на вестник „Камбана”,
Съжаляваме много, но ние почакахме доста време да ни дадете право на отговор. Вашата публикация беше на 19 юли 2013 г., а сега сме вече април 2014 г., а Вие все още не сте публикували изпратения Ви материал...”

На Вниманието на г-жа Ренета Атанасова
главен редактор на вестник „Камбана”

ОТВОРЕНО ПИСМО

Право на отговор от: Иван Глухкин, Мария Тодорова, Иванка Камберова, Гергина Ненова


Госпожо Атанасова,
Във връзка с публикацията във вестник „Камбана”, в бр. 29 от 19-25 юли 2013 г. под заглавие „С благодарност за подкрепата и щедростта”, с автор презвитера Надка Бръмбарова, желаем да се възползваме от правото на отговор, който съгласно всички журналистически правила и критерии, трябва да бъде публикуван на същото място и в същия обем, като материала, срещу който възразяваме.
Считаме публикуваното в този материал под заглавие „С благодарност за подкрепата и щедростта”, с автор презвитера Надка Бръмбарова за клеветническо и неотговарящо на истината. Авторът на материала си е позволил да изнесе абсолютно невярна информация, която желаем с даденото ни от Вас, като уважавана медия, право на отговор, да опровергаем, като изнесем следните факти и обстоятелства.

Следват подписи...

Като се позоваваме на Етичния кодекс на българските медии, бихме искали да упражним правото си на отговор във връзка с материала на автор презвитера Надка Бръмбарова, публикуван в брой 29 от 19-25 юли 2013 г. на вестник „Камбана” озаглавен „С благодарност за подкрепата и щедростта”.
Изнесената в този материал информация е клеветническа и не отговаря на истината. В него авторът на материала си е позволил да изнесе абсолютно невярна информация, като е записано, че „събирането на средства е станало без мое знание” и „средствата по лечението са изплатени с мои лични средства” и „притеснявам се от евентуални инсинуации, в случай, че някъде случайно продължава да стои кутия с името ми и апел да се събират пари”.
Желаем от Вас като уважавана медия, да публикувате правото ни на отговор, с който изнасяме следните факти и обстоятелства относно проведената кампания:
„В помощ на презвитера Надка Бръмбарова”.
Кампанията е по инициатива на местни миряни, проведена в изключително кратък срок – 10 дни. В деня, в който Надка е изписана от болница са прибрани и кутиите – 5 бр. в Пирдоп и 1 бр. в Чавдар.
Дни преди операцията на Надка Бръмбарова са занесени пари в брой в болницата в гр. София с цел плащане на операцията.
За инсинуации е тъжно и жалко да се говори към дата 19.07.2013 г. във вестник „Камбана” от презвитера Надка, тъй като на 10.07.2013 г. същата получава с протокол останалите събрани пари пред църковното настоятелство и представители на гражданската инициатива.
Събраната сума по цялата дарителска кампания е:
Обща сума от дарителската подкрепа – 3625,55 лв.
От тях направени разходи – 390,00 лв.
Чиста получена сума: 3235,55 лв.

Разходите по организиране на кампанията са следните:
-         гориво с автомобил до София (2 пъти) – 100,00 лв.
-         дадени на ръка на Надка Бръмбарова в болницата джобни пари – 60,00 лв.
-         подаръци за лекари и сестри – 120,00 лв.
-         хранителни продукти за вкъщи при изписването – 30,00 лв.
-         допълнителни разходи по организиране на кампанията – 80,00 лв.

Най-важното за нас в случая е да се каже истината. Не трябва да остават в дарителите съмнения, които в днешните трудни времена са пагубни, защото утре при необходимост от нова дарителска кампания всички ще са недоверчиви.

Реплики с любов
В подкрепа на госпожа Бръмбарова за операция в болница „Свети Иван Рилски” организирахме обществеността на град Пирдоп. С щедрата и доброжелателна подкрепа на хората от града бяха събрани както следва:

Кутии – 5 бр., разположени в обекти:
1. Книжарница – Ваня – 161,00 лв.
2. Супер на автогара – Семков – 303,00 лв.
3. Хранителен магазин „Скалата” – Семков – 89,00 лв.
4. Маркета до болницата – 143,00 лв.
5. Тото в гр. Пирдоп – 174,00 лв.
6. Монети в кутии – 2,25 лв.
Обща сума в кутиите: 872,25 лв.

От дарители по списък – Община Пирдоп, фирми и физически лица – 2180,00 лв.

Община Чавдар – получени лично от св. Бръмбаров – 500,00 лв.

Кутия в село Чавдар – 73,30 лв.

Обща сума от дарителската подкрепа – 3625,55 лв.

Така събраните средства, след направените минимални разходи, са предоставени лично на госпожа Бръмбарова с протокол от 10.07.2013 г. в присъствието на църковното настоятелство и представител на проверителната комисия към църквата.
От лечението в болница „Свети Иван Рилски” са ни предоставени документи общо за 1300,00 лв. Останалото е за лукавия.
За нас това е без значение след като е излекуван човек, на когото вярвахме.
С тази реплика долуподписаните благодарят както на щедрите и състрадателни пирдопчани, така и на Бога за успешната операция.
В потвърждение на горното прилагаме копия от приходно-разходните документи, които предоставяме и в редакцията на вестник „Камбана”. Оригиналите на същите са на разположение и съхранение при господин Иван Глухкин – тел.: 0889 / 69 30 24.

С Уважение: Мария Тодорова, Иван Глухкин

...
Обичам и уважавам цялото семейство Бръмбарови. Приемам ги като част от моето семейство. Огорчена съм от нападателното поведение на подадия Надка срещу Иван Глухкин и Мария Тодорова.
От години следя живота в нашата църква. Мога да говоря като вярваща християнка, дарителка и член на проверителната комисия към храма.
Аз също участвах в дарителската акция „В помощ на Надка Бръмбарова”. Бях част от организаторите, заедно с Гергина Ненова, Иван Глухкин и Мария Тодорова. Църковното настоятелство знаеше за инициативата и ни помагаше.
Няма нищо нередно, няма липса на пари. Има документи и те показват истината. Събрани са 3625,55 лв. От тях 390,00 лв. доказани разходи по организиране на дейността и останалите пари се предадени лично на Надка. Разходите са само за нея. Не са отклонявани средства за друга дейност.
Притесняват ме слуховете, които витаят в пространството, че тя си е платила операцията, че парите не са връчени, че Ротари Клуб – Пирдоп е отпуснал 2400,00 лв. и ги няма.
Не трябва да се злоупотребява с доверието и състрадателността на хората, защото утре при необходимост от нова дарителска кампания всички ще са недоверчиви.
Надявам се презвитера Надка Бръмбарова да намери сили и публично да се извини на Иван Глухкин и Мария Тодорова. Това са хора достойни за уважение. Те отделят от своето свободно време, от своите пари и работят за нашия храм. Тяхната помощ е видима и всички ние трябва да я оценим най-малко с едно уважение.
Иванка Камберова


Няма коментари: