10 ноември 2013

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ТУРИСТИЧЕСКА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦАДо Председател на ОбС-Златица
До Кмет на общината
До лицето Христо Ковачев

94Т-48-4 / 31.10.2013 г.

СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

от Тодор Георгиев Чомпалов – общински съветник от Коалиция „Бъдеще за Златица”


Относно: Туристическа маркетингова стратегия

СТАНОВИЩЕ
Безспорно общината има голяма нужда от изработване и приемане от ОбС на Туристическа маркетингова стратегия. По време на заседанията на Постоянните комисии и на ОбС постоянно неосведомяемата част от общинските съветници разбрахме за стратегията. До тогава кметът на общината е свършил „голямата” работа. Без конкурс, без прозрачност е избрала и натоварила лицето Христо Ковачев да изготви стратегия. Това, разбира се, й е продиктувано и наредено от управляващите стратези, а защо не и от някой от „Елаците Мед” АД?


Предложената стратегия е общо взето стандартна, в смисъл, че става за всички общини, ако се сменят имената и наименованията на църкви, параклиси, мостове, местности и други.
Не е приемливо да се дава невярна представа за състоянието на сегашната Картинна галерия „Георги Златанов”. Вместо да се разширява и обогатява, някои побързаха да предложат изграждането на втора такава. Вземете предвид и становището на НЧ „Христо Смирненски”, а не да отнемате функциите му.
Подозирам, че за тази стратегия общината е платила достатъчно на човека, за когото Златица не му е първа грижа.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 1. Да се вземе предвид становището на ИГК, депозирано с вх. № 94С-36-10 / 24.10.2013 г.
 2. Да се добавят имената, титлите и длъжностите на специалистите, разработили стратегията – ако има такива.
 3. Да се отстранят грешките, допуснати от непознаване на географията на района, като: „Св. Св. Константин и Юлита”, река Златишка е десен, а не ляв приток на река Тополница и други.
 4. Да се отстранят от стратегията всички блюдолизки изречения, които величаят кмета на общината и силно феминизираната, подмладена и недостатъчно професионална общинска администрация.
 5. Общината няма дадености и потребности за изграждане на „Музей на златото и медта”, за да се отделят средства за нещо, което ще бъде в полза на частни интереси. Нека големите предприятия да финансират такъв музей и те да определят в коя община да бъде.
 6. Не е предвидено възстановяване на музея или на кът на космонавтиката и астронавтиката във възстановената сграда, отредена за посетителски информационен център.
 7. Нарочно е забравено възстановяването и подреждането на Картинната галерия в село Петрич – ограбена през годините.
 8. Не намира достатъчно място как ще се развива селският туризъм в Петрич, Църквище, Карлиево – села без изградена канализация за отпадни води и опит на хората в такава дейност.
 9. Не се споменава нищо за паралелност между изпълнение на предвиденото в стратегията и подобряване на инфраструктурата в Златица, която изобилства с разрушени улици, тротоари, корекции на реки и малозеленина.
 10. Мисля, че лицето Христо Ковачев е твърде дребна фигура, за да прави в стратегията оценка личността и делото на Вълко Червенков.
 11. Предвид даденостите на района около „Спасовото кладенче” – река с водопад, лековита вода, два православни храма, терен с постройка, подарен на общината, нека да се лансира идеята на гражданите да се изгради атрактивен природо-църковно-възрожденски комплекс.
 12. Давате ли си сметка какво ще стане не само със стратегията, а и с цялата община с население 5892 души, ако Министерският съвет реши да заличава общини с население под 6 хиляди жители?
 13. Смятате ли, че при изграждане на Регионален туристически съвет, при този нисък рейтинг на общинското ръководство, другите общини ще допуснат Златица да има водеща роля?
 14. Златица има нужда от написването на нова история. Последната е от 1942 г. За целта трябва да се привлече колектив от историци, но без Христо Ковачев и Иван Иванов.
 15. ОбС и ОбА трябва да бием по-силно камбаната, да са чуят управляващите, че е престъпление да се бави изграждането на пътя Етрополе, Кашана, Златица.
 16. Не зона за отдих в района на Медет около поречието на мъртвата река Тополница, а възстановяване и облагородяване на двата кемера е нужното сега!
 17. Налице са мераци в бъдеще районът от Кашана до „Свищи плаз” и „Ат бунар” да бъде сринат за добив на руда. Тогава за какъв туризъм, екология и здраве ще говорим, освен за изселване?

С огорчение: Тодор Чомпалов
31.10.2013 г., гр. Златица

Няма коментари: