07 ноември 2008

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА ПРАЗНУВАТМеждународният ден на възрастните хора - 1 октомври се чества от 1991 г. по инициатива на ООН. В днешният бързо остаряващ свят хората от третата възраст играят все по-голяма роля в обществото. Човешкият живот се удължава, благодарение на завоеванията на медицината и развитието на икономиката, затова възрастните хора в 21 век водят много по-активен начин на живот от своите връстници преди 50 години. Те са по-здрави, по-жизнени, по-информирани, по-трудоспособни.
По случай Международния ден на възрастните хора - 1 октомври, Пенсионерски клуб Златица бе организирал свое тържество в помещението на Клуба. Около отрупаните с вкусни домашно приготвения ястия, бяха насядали засмените наши приятели и приветливо ни подканяха да се включим в техния празник.
Винаги усмихнати и бодри членовете на Клуба отново ни заредиха с неугасимия огън на тяхната енергия.

По повод празника те бяха лично посетени от кмета на община Златица инж. Нонка Каменова, която ги изненада приятно и им поднесе поздравителен адрес. В него тя отправи най-сърдечни поздравления до всички златичани от третата възраст и изрази своята почит, както и почитта на общинска администрация към дълголетието и житейската им мъдрост. Тя сподели необходимостта от удвоени усилия на цялото ни общество, на всички общински служители и съветници, за да се гарантират правата, социалната осигуреност и достоен живот на всички.
Пожелания за здраве, дълголетие и спокойни старини към празнуващите поднесе и екипа на списание „Средногорски БАГРИ”.

Запетите пенсионери от Златица зададоха на инж. Нонка Каменова множество въпроси, свързани с осигуряването на дърва за хората с увреждания и други. Те благодариха за уважението и подкрепата, която винаги са получавали от кмета и общинска администрация.

Няма коментари: