07 ноември 2008

ОТВОРЕНО ПИСМО

До Кмета на община Пирдоп Антоанета Илиева и организаторите на проведения лекоатлетически крос в гр. Пирдоп на 15 октомври 2008 г.

Искаме „най-сърдечно” да ви благодарим за добрата организация и подобаващото награждаване на заелите призови места в проведения крос.

Уважаеми господа,
Заявяваме, че за нас, хората свързани със спорта и физическата култура на първо място стоят участието и доброто представяне, а не извличане на материални изгоди.
Затова имаме следните въпроси към вас:
1. Защо трасето не беше почистено и стартът трябваше да се дава от място с огромен куп шума и боклуци?
2. Толкова ли нямаше средства за един тебешир, или „керемида”, за да се обозначи трасето и да се маркира стартовата и финалната линия?
3. Къде беше медицинското лице?
4. Защо в началото на състезанието не бяха поздравени участниците с „Добре дошли”. Все пак ние, техните ръководители положихме необходимото, за да ги освободим от 7-ми часове, от контролни работи, за да присъстваме на лекоатлетическия крос.
5. Защо възрастовата група 11-12 клас не беше предвидена за участие и за тях нямаше грамоти?
6. Защо не успяхте да впишете поне имената на заелите 1-2-3 място в раздадените грамоти?
7. Всички участници не заслужиха ли да получат поне по една шоколадова вафличка…. Ей, така по детски?!
Ако се организира нещо, правете го като хората, а не отбивайте само номера!
С най-добри чувства ви каним да присъствате на подобни мероприятия, било то в Златица или Челопеч, за да извлечете поука как се провеждат.

От всички участници в лекоатлетическия крос и техните ръководители

Няма коментари: