13 декември 2008

Бащино огнище не забравяй - Стари обичаи не презирай

Детски кукерски клуб „Златните МЕЧКИ” е насочил своите усилия в успешно реализиране на амбициозната си програма и дейност през тази година. Проектът, върху който в момента работят момчетата и момичетата е възпроизвеждане на обичая „Коледуване” – нещо, което до момента в Челопеч не се е случвало. За целта техният ръководител Съби Събев, с помощта на останалите членове на екипа на Сдружение „За един по-добър живот”, към което е създаден и Клуба на „Златните МЕЧКИ” осъществи посещение – обучителен семинар в Архитектурно-етнографски комплекс „Етър” – Габрово. Посещението премина под надслова на Г. С. Раковски:
“Бащино огнище не забравяй, стари обичаи не презирай”.
В АЕК “Етър” се намира единствената в България сбирка на народна техника на водата. Тя съдържа 10 обекта и е една от богатите и добре организирани технически сбирки сред европейските музеи на открито. Това е причината, водното колело да се превърне в емблема на Етъра. Най-важната особеност на сбирката е, че всички обекти са в действие, така както в миналото. Занаятчийска чаршия представя 16 образци на балканската архитектура, разкриващи самобитния талант на възрожденските строители.
В АЕК “Етър” не само се съхраняват народните традиции, но и всеки посетител може да стане съпричастен към тях, да усети полъха на народния бит, което е и основна цел на ДКК „Златните МЕЧКИ” – Челопеч.
В музея са разположени 50 обекта - технически съоръжения на вода, къщи със занаятчийски работилници, обекти с обществено значение. Целта на музейната експозиция е да разкрие архитектурата, бита и стопанското минало на Габрово и Габровския край през Възраждането - втората половина на ХVІІІ в. и ХІХ в. Това е време, когато в града се развиват над 26 занаята, чиито изделия намират пазар в Букурещ, Виена, Марсилия, Анадола. През 1835 г. тук се открива Първото светско новобългарско училище. Благоприятните икономически и политически промени, настъпили в империята сред 30-те години на ХІХ в. допринасят за издигането на Габрово като значителен стопански, духовно-просветен и търговски център.
От особен интерес за челопечанчетата бе запознаването с две основни работилници – Кожухарската и Грънчарската. В кожухарската работилница децата проследиха целия технологичен път на изработка на изделия от кожа – калпаци, голаци, пантофи, пунгии, кожуси и други, а в Грънчарското ателие присъстваха на демонстрация на един от най-древните способи за изработка на керамични изделия с помощта на грънчарско колело.
На връщане от «Етъра» децата не пропуснаха да изкачат всичките 900 стъпала, водещи до паметника «Шипка», където се поклониха пред героизма на своите прадеди. Те запалиха и по свещичка в Храм-паметник «Рождество Христово» в с. Шипка, създаден във връзка с драматичните исторически събития от Руско-турската освободителна война. Това събитие предизвиква редица български творци да възпеят големия подвиг на Опълчението и да увековечат делата на онези, които проливат кръвта си, за да се нарече България свободна.
След посещението, Детски кукерски клуб «Златните МЕЧКИ» продължи усилено да репетира обичая «Коледуване». Заразени с магията на българския бит, фолклор и традиции. Очаквайте тяхното представяне по стара българска традиция по Коледа, когато край къщите ви ще зазвучи «Ей, тръгнали коледари от вратица на вратица» и ще получите своите наричания за здраве, благополучие и успех.

Клубът благодари на инж. Добри Цветков от “Елаците Мед” ЕАД - Мирково за предоставения транспорт и на шофьора на автобуса Петър Бургазлиев, който бе изключително любезен, търпелив и ентусиазиран да сподели с нас емоциите от посещението в “Етъра”.

ИДВАТ КОЛЕДАРИТЕ ОТ ДДК “ЗЛАТНИТЕ МЕЧКИ”!

Няма коментари: