13 декември 2008

"НОВОТО ВРЕМЕ" в Златица избра делегати

На 5-ти ноември в гр. Златица, община Златица се състоя конференция на общинската организация на Политическа партия “Новото време”, която премина при следния Дневен ред:
- Номиниране и утвърждаване на делегати за Националния конгрес на “Новото време”
- Номиниране и утвърждаване на кандидатура за член на Политическия съвет на “Новото време”
- Разни.
След одобряване от конференцията на обявения Дневен ред, златишките таралежи взеха следните РЕШЕНИЯ:
- Излъчи за делегати на общинската си организация Петя Чолакова, Светослав Клиновски, Иван Николов Иванов, Ивайло Христов и Георги Георгиев.
- Конференцията номинира и утвърди кандидатурата за член на Политическия съвет на “Новото време” - Петя Чолакова.
По точка: Разни бяха дискутирани възможностите за участие с проекти по Европейските фондове и как централата на партията би могла да спомогне при тяхното разработване.
Специален гост на конференцията бе Емил Кошлуков - председател на Партията на нововремците.

Няма коментари: