16 юни 2009

Полицейско присъствие на сесии в Златица

Гражданите на Златица без право на глас на сесиите на ОбС
Присъствие - СТРОГО ЗАБРАНЕНО!

100 години Независимост! Това ли празнувахме наскоро? Или...
Не съвсем. Ако се съди по случващото се в Община Златица...
Съвсем не съвсем.
Република България е правова държава. По Конституция.
Даже, май е Демократична. По убеждения.
И е член на Европейския съюз. От две години.
И при наличието на тези факти, питам се: знаят ли част от общинските съветници на Златица за тях? Или не съвсем.
На 29.04.2009 г. 9 общински съветника, предвождани от Председателя на ОбС пускат до Районна прокуратура Пирдоп ЖАЛБА срещу 9 граждани на общината, предвождани, по техните думи, от Кмета на община Златица, с категоричното настояване “срещу тях да бъдат предявени обвинения за хулиганство и за системно и умишлено възпрепятстване работата на най-висшия орган на местната власт - Общинският съвет”.
Във връзка с това обвинение цитираните поименно граждани, след надлежно получени призовки, на 18 май, понесли Българския трибагреник, който никога не е пленяван, в символ на своята независимост и конституционни права, се отправиха към... Полицейското районно управление!
Развитието на възникналия казус предстои!
Само за сведение, обаче, искам да уточним някои простички цифри. Въпросните 9 общински съветника са избрани не с гласовете на 2772 избирателя, както те твърдят. По данни на ЦИК техните гласове са точно 1300. В същото време, кмета на община Златица, срещу която също е писано в жалбата, е избрана с 1692 гласа. Като прибавим гласовете на неподписалите се 4-ма общински съветника, защото все пак ОбС Златица се състои не от 9, а от 13 души, стойността става: 2310.
Друг интересен въпрос, който възниква е, дали при всяка по-разгорещена дискусия в Народното събрание, част от депутатите подават жалба срещу другата част от тях, които са им опонирали? Ами ако съветниците из цялата страна внасят жалби срещу гражданите, повдигащи нежелани въпроси и дръзнали да се изказват на сесии? Ако е така - то не завиждам никак на Прокуратурата!
И накрая, ще завърша с клетвата, която всеки един общински съветник полага при встъпването си в длъжност: Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Златица и да работя за тяхното благоденствие.” Дали в този случай тези 9 общински съветника са се ръководили от интересите на гражданите, срещу които са се жалвали? За да завърша с фактите, след направено запитване в Полицейското управление, се установи, че искане за присъствие на полицаи на въпросната сесия е депозирано още на 21.04.2009 г. - няколко дни преди тя да се състои. Защо ли?

Няма коментари: