01 октомври 2009

Какво направиха със света?

„Ще завърши войната и ще хвърлим всичко, което имаме – всичкото злато, цялата материална мощ за обработка и оглупяване на хората...
Човешкият мозък, човешкото съзнание подлежат на изменение. Посявайки там хаос, ние ще подменим техните ценности с фалшиви и ще ги накараме да вярват в тях”.
„Ще изкореним социалната същност на литературата, изкуството, театрите и киното. Всичко ще изобразява секса, култа към насилието, садизма, предателството, безнравствеността”.
„Ще създадем хаос в управлението на държавите им. Ще насаждаме корупцията, безпринципността, подкупите. Честността, порядъчността ще се осмиват и ще станат отживелица от миналото. Ще култивираме ловко и незабележимо нахалството, наглостта, лъжата, измамата, пиянството, наркоманията, животинския страх един от друг. Ще скъсаме духовните им корени, ще опошляваме и унищожаваме основите на народната им нравственост. Ще атакуваме младежта още в детските и юношеските години, ще я разлагаме и развращаваме. Ще ги направим циници и космополити... Ето така ще направим!”
Алън Дълес
1945 г. в доклад пред Агенцията (ЦРУ)

Няма коментари: