14 ноември 2011

Граждански комитети връчиха искания за диалог с компании, компрометиращи околната среда и застрашаващи човешкото здраве в Средногорието

Граждански комитети от Средногорието, подкрепени от Коалиция за устойчиво развитие и екологични организации от цялата страна демонстрираха с 50 активисти и доброволци пред вратите на рудодобивното преприятие „Челопеч майнинг”ЕАД и на медодобивния комбинат „Аурубис”АД – Пирдоп. С подписка на местните общности и екоактивисти, те поискаха от промишлените гиганти да прилагат добра бизнес практика спрямо околната среда, градската среда, здравето на населението, да намалят вредните влияния и да компенсират природата и населението.
Гражданският сектор търси диалог с бизнеса, научния сектор, местната и централната администрация, с които да се предприемат политики на устойчиво развитие в тежко компрометирания от рудодобив и преработка на метали регион на Средногорието. Тази платформа съответства на политиките на Социално-икономическия съвет на ЕС, на Европейската комисия и Европейския парламент, както и на Подготвителния комитет за среща на върха на държавите членки на ООН в Рио - 2012 г. и е насочена към борба с климатичните промени, модерно управление на опасните отпадъци, възстановяване и развитие на градската среда и съхраняване на общественото здраве.
Коалиция за устойчиво развитие

Няма коментари: