06 декември 2011

Тържествено откриване на асансьор в МЦІ - Златица ЕООД

На 05.12.2011 г. с тържествена церемония, кметът на община Златица инж. Магдалена Иванова в компанията на представители на фирма "Аурубис" - Пирдоп прерязаха трикольорната лента за откриване на обект: асансьор към Медицинския център на община Златица.

Изграждането на асансьора бе включено в така наречената социална програма на медодобивното предприятие по настояване на общински съветници и граждани през тази година. Включването на проекта за финансиране от отпусканите социални финансови средства в размер на около 200 хиляди лева от завода за нуждите на община Златица първоначално срещна отпор от страна на предприятието. Бяха предложени варианти да бъдат свалени кабинетите на лекарите на първия етаж на Центъра, както и други неприемливи предложения, след което най-накрая се стигна до общото убеждение, че асансьора е крайно необходим за жителите на община Златица, които имат затруднения да преодоляват стръмното стълбище на Медицинския център, за да стигнат до кабинетите и използват услугите на Центъра.
Към настоящият момент асансьорът вече е факт. Той ще бъде пълноценно използван от все по-големия брой хора-инвалиди от Златица, нуждаещи се ежедневно от медицински грижи, в предвид тежката екологична обстановка в нашия регион.
За успешното изпълнение на проекта и включване на финансирането му в социалната програма на Аурубис голяма заслуга има д-р Иван Стойнов - управител на Центъра, който не спря да настоява за острата нужда от подобно съоръжение, подкрепено от съветници от бившия общински съвет в лицето на д-р Маргарита Йорданова и Петя Чолакова.

Няма коментари: