13 август 2012

ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБС-ЗЛАТИЦА ПО ПОВОД СЕЧТА


ОБРЪЩЕНИЕ
До Министъра на земеделието и храните
Областна дирекция “Земеделие” - Софийска област
“АБУ - Петър” ЕООД
МОСВ
Министерство на здравеопазването
Районна прокуратура

Уважаеми г-н Министър,
Общински съвет - Златица на свое извънредно заседание разгледа жалба на наши съграждани във връзка с дейности по договор между Областна дирекция “Земеделие” - Софийска област и фирма “АБУ - Петър” ЕООД.
Г-н Министър, настояваме пред Вас да разпоредите незабавно прекратяване изсичането на дървесина и храстова растителност в зеления пояс около Металургичният комбинат “Аурубис” и предприемете съответните мерки за актуализация на този договор и възстановяване на засегнатите площи.

Протоколчик: Р. Бонкова
Председател ОбС-Златица: инж. Ст. Генов

Няма коментари: