06 септември 2013

ЗЛАТИЦА НЕ Е ПОМИЙНА ЯМА

Становище на Инициативен граждански комитет за защита живота, здравето, правата и интересите на жителите от община Златица


До:          Никола Треан – изпълнителен директор
на фирма „Аурубис България” АД – Пирдоп

Копие до:          Искра Михайлова – Министър по околната среда и водите


Относно:          Писмо изх. № 1391 / 06.08.2013 г., касаещо провеждане на консултации за определяне на обхвата и съдържанието но оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение на „Аурубис България” АД за „Надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове”


Уважаеми г-н Треан,
 Безкрайно сме изненадани от заплашителния тон на Вашето писмо с изх. № 1319, което вещае апокалиптична картина за град Златица и другите общини в Средногорието, ако ние продължаваме да настояваме да се спазват законите на Република България и ЕС в случай, че Вашето инвестиционно предложение не се реализира.

Искаме да Ви уверим, че и преди Вашето присъствие в района на Средногорието, тук е съществувал живот още преди 6000 години. Справка: селищната могила в село Чавдар и музея към нея, както и книгите на местния историк и Ваш симпатизант, собственика на в-к „Регион” Иван Иванов, от които е видно, че Средногорието се е развивало във възходяща линия икономически и без присъствието на Аурубис България АД – Пирдоп по тези географски ширини.

От историческите данни е видно, че тук са живяли траки и римляни, които са разработвали златните находища в района, без да строят депа за особено опасни отпадъци (хвостохранилища) и без да ги надграждат. Наред с това тук е процъфтявало животновъдството и земеделието, за което говорят редица исторически факти, а търговци специално са идвали през средните векове от далечна Генуа в Златица да изкупуват изключително качествената вълна и обработени кожи, които са се произвеждали именно тук. Също така поради благоприятните и превъзходни климатични условия Султан Мурад ІІ е избрал Златица за своя резиденция и е пребивавал в нея повече от 1 година, заедно със своя харем, привлечен от невероятните природни дадености, многоводието и плодородието на Златишко-Пирдопската котловина. Това е видно от спомените на принцовете на Генуа, които преди около 600 г. са били приети от Султан Мурад ІІ именно в Златица.

Поради възходящото икономическо развитие на Златица и благоприятното местоположение, градът е определен като административен център в турската империя, към който са включени 32 села, включително градовете Етрополе и Тетевен.

Благодарение на превъзходните климатични условия за отдих, туризъм и рехабилитация на дихателни и белодробни заболявания преди 09.09.1944 г. тук е изграден белодробен диспансер, понастоящем превърнат в затвор, тъй като се намира в непосредствена близост до Вашето предприятие, като по тази причина най-вероятно е отпаднала възможността в него да бъде лекуван който и да е...

Също така свидетелство за прекрасните климатични условия в Златица е построената преди 09.09.1944 г. над Златица почивна станция на елитната търговска гимназия в гр. София, която в настоящия момент е добре известната Ви институция ДМСГД – Златица, предназначена за отглеждане на изоставени деца до 3 години, които най-често и залпово обгазявате наднормено със серен диоксид, кадмий и арсен, видно от измерванията, направени от монтирания в институцията измервателен пункт.

Поради благоприятните климатични и икономически условия до построяването на медодобивния комбинат, сега Аурубис всяко семейство в Златица средно е имало по 3-4 деца, а голяма част от семействата дори по 7-9 деца. Днес тенденцията е пагубно и невъзвратимо обратна. Наблюдава се тежко безплодие, висока смъртност, раждане на деца с различни тежки увреждания, получени още в утробата на майките, възрастни, страдащи от тежки и неизлечими заболявания, чиито брой главоломно расте. Поради тези тежки тенденции в СОУ „Паисий Хилендарски” – гр. Златица се наложи изграждането на асансьор, като бяхте потърсени за финансово съдействие за целта, за да могат 16 деца да се качват с инвалидни колички в класните стаи. Нещо нечувано и невиждано в нашия район.

Тези факти, които убедени сме, Вие знаете дори по-добре от нас, твърде драстично се разминават с Вашето прелюбопитно четиво, наречено Задание за обхват и съдържание за ДОВОС и по-специално стр. 73, където без да цитирате източници, факти и документи, твърде лековерно сте приели за истина, че в общините Златица и Пирдоп болестите на дихателната система са по-ниски процентно в сравнение с данните за Софийска област и под средните за страната като цяло. Не знаем откъде черпите сведения, че процента на децата, боледуващи от астма в Златица и Пирдоп е толкова нисък, както твърдите?

А пък твърденията Ви за онкологичните заболявания като общ процент от тези общини, че е нисък, са скандални и възмутителни. Справка: разходете се до Болница Пирдоп и Медицински център Златица, прегледайте обстойно и съсредоточено медицинската документация, сравнете я с пагубно разрастващия се гробищен парк на град Златица и сам достигнете до истината.

Изумени сме от факта, че Вие като ярък радетел за различни видове спортове, сред които колоездене, плуване и скъпоструващия автомобилен спорт, за които отделяте огромни средства и които спортове би следвало да са оформили стила Ви на изразяване, метода на работа и отношение към хората в спортсменски дух, си позволявате подобен заплашителен и грубо арогантен тон във Вашето писмо с изх. № 1391.

Тръпнем от мисълта какво ли би се случило с нас, ако бяхме Ваши подчинени, а не свободни граждани?!

Кого плашите всъщност, г-н Треан? Какви са тези внушения и заплахи за спиране на производството, за срив в социално-икономическото развитие на прилежащите общини, в случая Златица и Пирдоп, и страната, в т. ч. вещаете и бум на безработицата, намаление на покупателната способност на населението, намаление на приходите в държавния бюджет (от какво ли?); здравната каса и осигурителните вноски... Полетът на Вашата фантазия може да ни вмени вина и заради все по-влошаващото се положение в Сирия, гладът в Сомалия, кризата в Бразилия... Тръпнем какво ли още не?!

Странно, но хора като Вас, които идват от държава, изповядваща цивилизационни ценности и традиции, демократично създавани с векове, много бързо приемат твърде неприемливи балкански черти и започват да размахват заплашително пръст, правят странни манипулативни внушения тип „селски вечеринки” и си въобразяват, че плашат някой със своето присъствие. Чудим се на подобни трансформации и все не можем да си обясним подобни превъплащения. Въпреки всичко, плахо в нас допускаме и възможността Вие самия механично да сте подписал изготвеното от някой треперещ за заплатата си прекалено усърден сътрудник около Вас. Но това е проблем на провежданата от Вас политика.

В същото време писмо Вие сте изпратили и на вниманието на колегите от Граждански комитет за екологична защита на град Пирдоп, в което не се съдържат подобни заплашителни пасажи и не се описват подобни страховити картини. Даже ги каните на среща, която разбрахме, че за тяхна чест и достойнство те са отказали. Ето Ви още веднъж доказателство за балканските нрави и различното им отношение към различни хора и организации. Това се казва: разделяй и владей.

Прочетохме внимателно и задълбочено предложеното ни от Вас Задание и разбираме, че същото не комуникира с придружаващото го писмо, а именно: Вашият представител г-н Георги Николов, не кой да е, а генералният секретар на „Аурубис България” АД – Пирдоп заяви пред цялото местно население, че няма да се изгражда ново депо, нито да се надгражда съществуващото незаконно такова във връзка с предишното Ви инвестиционно предложение. Сега виждаме, че не кой да е, а генералния секретар на „Аурубис България” АД – Пирдоп г-н Георги Николов не е казал истината....

Това, което би следвало да придружава изпратеното ни от Вас задание е не заплашително писмо, а Програма за компенсиране на причинените ни от производствената дейност на Аурубис вреди, включително придружено с предложение за извършване на цялостен здравен скрининг на населението от общините Златица и Пирдоп за Ваша сметка.

Поради гореизложените факти категорично възразяваме срещу увеличаването на Вашата производствена дейност и свързаните с това надграждания на старото незаконно депо и изграждането на нови. Вашата необходимост от тези съоръжения не компенсира по никакъв начин евентуалните заплахи за живота и здравето на хората и по никакъв начин не компенсира досега претърпените вреди и лишаването на региона ни от уникалната възможност да се развие и превърне във водещ център за балнеолечение, исторически, културен и природен туризъм – реални възможности, видно от историческото му развитие преди Аурубис да се настани трайно в нашите земи. А чрез предвижданата от Вас преработка на около 1 милион и 500 хиляди тона предимно вносни концентрати, съдържащи сяра, арсен, мед, олово и кадмий – основни причинители на дихателни, ракови и други тежки заболявания, които, попадайки в параметрите на околната среда, в която живеем, а именно – въздух, води, почви, нанасят пагубни вреди върху тях и върху нас, Вие искате да превърнете с тези хвостохранилища и депа за утайки китното Средногорие и този прекрасен кът от нашето Отечество в помийна яма от световен мащаб.

Възползваме се от случая да поднесем нашето уважение и уверения в най-висока почит!


28.08.2013 г. 

Представители на ИГК-Златица:

Председател: Стоян Шиеков

Членове УС: Георги Острев, инж. Димитър Стойнов

Няма коментари: