02 декември 2015

В село Петрич си избраха Кметски съвет

На 30-ти ноември т.г. в Пенсионерския клуб на село Петрич, община Златица се проведе Общоселско събрание с Дневен ред: Избор на кметски съвет.

С явно гласуване бяха избрани седем жители от селото, които да съдействат на кмета Николай Лилов за решаване на наболелите проблеми на селото.



Публично избраният Кметски съвет на село Петрич е в състав: Генка Тодореова, Иван Узунов, Салих Урочов, Димо Тодоров, Рад Луков, Мария Балова, Иван Ангелов.

С присъствието си в ежедневието членовете на Съвета ще имат възможност да беседват с хората, за да се подобри познаването на проблемите и тяхното своевременно обсъждане, и решаване.

Информация: Виктория Иванова

 

Няма коментари: