29 януари 2008

ЕЛАТЕ НИ ВИЖТЕ!

ТЪРСИМ ОТГОВОР: В кой век живеем и... има ли почва за свобода на словото и личността в Общински съвет Златица?

В нашата малка община Златица все е тая – и 20 години, че и 40 години да минат от времето на прехода, от времето на промените, от времето на робството робуването, от времето на комунистическо-социалистическото затъмнение, все е тая. Продължават да се случват все същите неща – другарски срещи, другарски съвети, да се налагат мнения, да се изискват необмислени неща, да се налага цензура на всичко и на всички.
Пиша по повод нещо, което ми се случи съвсем неочаквано. Нещо, което не бях предвидила, защото просто, сверявайки часовника и най-вече календара си, все пак знам, че живеем в 21-ви век и има свобода на човека, на словото, на мисленето, на изказването и на защитаването на собствено мнение и позиция. На някакви си там принципи.
Явно много съм се объркала, като съм смятала, че в ролята си на общински съветник в Община Златица, избрана по общия ред на едни избори, ще мога да защитавам идеите и принципите, заложени в програмата, с която съм избрана.
Да, ама отново не, уважаеми съграждани и мои избиратели! Обръщам се точно към вас, за да знаете, че някои от колегите от другите политически партии и коалиции в настоящия общински съвет са решили, че ще командват и налагат собствените си искания, без оглед кой как и за какво е избран, без да се съобразяват, че може да има и различно от тяхното мнение. Дали то е правилно или не – времето ще покаже.
Важното е, че не всички сме марионетки, а можем сами да мислим, да търсим отговори и да взимаме решения, и не бихме допуснали да ни налагат своето, да ни засипват с епитети, определения и поучителни речи, да тъпчат достойнството и самочувствието ни на пълноправни граждани.
Всъщност, за какво става дума.
Точно преди Коледа бе свикано заседание на Постоянната комисия по Местно самоуправление, обществен ред, безопасност на движението и противодействие на корупцията. Направо настръхвам колко сериозно звучи! Та в дневния ред на това заседание като точка три бе записано: Вземане на становище относно публикации (в тази дума имаше допусната правописна грешка, но да не забелязваме) в местни медии, без да бъде упоменато точно в кои и за какво иде реч. Включването на такава точка ми се видя доста странно – нито е противодействие срещу корупцията (с една статия не могат да бъдат присвоени средства), нито е свързано с безопасността на движението (въпреки, че може пък във въпросната публикация да е засегнат въпроса как да пресичаме Панагюрското, кой знае!). Не ми се видя да има нещо общо и с местното самоуправление, но пък може да е засегнат някой въпрос как да самоуправляваме страстите си, а и с обществения ред нямаше много допирни точки, но пък може да става на въпрос за вдигането на „много шум за нищо”, т.е. като прочетеш, познаеш се и надаваш вой. Аз самата не влизам в състава на точно тази комисия, който за сведение на Вас, читателите, ще уточня:
Председател: Николай Додеков
Членове: 1. Емилия Тодорова
2. Асен Згуровски
3. Здравко Тодоров
4. Тодор Чомпалов.
Но, естествено, изключително заинтригувана от дневния ред, а и поканена лично от Председателя на Общинския съвет г-жа Сашка Кърпарова, отидох и аз, предполагайки, че става въпрос за публикация именно в списание „Средногорски БАГРИ”, на което по щастлива случайност съм главен редактор.
На заседанието на комисията освен нейния състав присъстваха и г-жа Маргарита Йорданова, г-н Тома Найденов, г-жа Диляна Дилова, г-н Петър Белишки – почти целия Общински съвет на община Златица. Явно изключително интересно и важно заседание.
Няма да ви занимавам подробно с провелите се дебати, само ще отбележа дебело, че най-много коментари предизвика именно т. трета от дневния ред, която бе включена по повод внесено писмо от Диляна Дилова и Тодор Чомпалов до Председателя на ПКМСОРПК (съкращението на комисията) при ОбС Златица, което публикуваме дословно:
Относно: Публикации в списание „Средногорски багри” от м. декември 2007 г.
Уважаеми господин Председател,
В брой 42, месец декември 2007 г. са публикувани статии, компрометиращи работата на ОбС – Златица и в частност общинските съветници Тодор Чомпалов и Диляна Дилова. Без да коментираме авторите на статиите и присъствието им на заседания на ОбС – Златица, молим комисията да вземе отношение по достоверността на изнесените факти.
28.ХІІ.2007 г.
С Уважение: Т. Чомпалов, Д. Дилова.
Без да коментирам авторите на подобно твърдение, че статиите (не упоменават точно кои) компрометират работата на ОбС Златица, си задавам въпроса: работа на комисията ли е да разглежда и взима становище по подобен род жалби и въпроси? Това каква полза носи на обществото в община Златица, влиза ли в правомощията на Общинския съвет и с какво допринася за подобряване жизнения стандарт на гражданите на общината ни?
Но да оставим настрана какви асоциации предизвиква подобно поведение, по-шокиращото в случая е, че се бе събрал един вид Другарски съд, който да произнесе своята присъда по повод има ли въобще някой право в Общински съвет Златица да бъде на различно мнение от това на високоуважаваните дългогодишни общински деятели Диляна Дилова и Тодор Чомпалов? И защо някой си позволява да не играе по свирката на мнозинството, което в момента царува в Общински съвет Златица? И най-вече защо някой си позволява да мисли, да разсъждава и да бъде със свои принципи, като това не е разрешено от някои от колегите общински съветници? И колко е лошо да по-млад от останалите? Младите изобщо да не си мислят, че разбират от нещо, че са компетентни в нещо и че ги бива за нещо. В Златишкия общински съвет в момента важи максимата: Ако не си с нас, си против нас!
По време на другарския съд, пред който бях изправена, се чуха реплики от рода: не може да се пише така, не знаеш как се прави, малка си, не разбираш, но най-шокиращата бе изказаната от Маргарита Йорданова в края на заседанието, която с половин уста изрече следното твърдение: Не ти достига интелектуалния потенциал.
Благодаря Ви, другарко Йорданова, за безплатно проведения бърз преглед и поставената диагноза, но се надявам друг път да не ми извършвате прегледи, защото имам достатъчно компетентен личен лекар, на чието мнение вярвам. Дали достига или не интелектуален потенциал на моята скромна личност всъщност изобщо не е Ваша работа, а за това дали се справям с работата си като общински съветник и като главен редактор на списание може да дава оценка работодателя ми, читателите ми и избирателите ми. В това число Вие лично не влизате. И предлагам на колегите от Общинския съвет да вземем да си проведем един изпит и решим тестове за интелигентност, за да сме на ясно кой с какъв потенциал разполага, за да не се налага друг път да се съмняваме в това дали колегата до нас е с акъла си или не.
Всъщност, целия този драматичен спектакъл, разиграл се на това заседание, бе предизвикан от статията: „Общински неволи”, в която като факти са залегнали изказвания на цитираните колеги общински съветници. Използваното име за автор на статията е използвано поради факта, че в статия на Тодор Чомпалов от 2006 г. автора е наречен така, като всяка прилика с действителни лица е напълно случайна. Извинявам се на засегнатите несъзнателно хора, носещи подобно име, които както дочувам са потърсени и намесени в случая. Ако на някой не му е ясно, то използваното име е метафорично, като за съжаление по технически причини сме пропуснали да поставим кавички от двете страни. Извиняваме се.
Накрая, искам да ви споделя, уважаеми читатели и избиратели! За нас и за вас изборите свършиха, но за някои колеги от Съвета още не са. Целта за тези действия в момента е малко неясна, но ще излезе в най-скоро време на яве. Тогава ще я коментираме. Обръщам се лично към Диляна Дилова – дълбоко оценявам Вашия съвет като много не разбирам и не съм наясно с нещата да попитам хората, които имат дългогодишен опит като общински съветници. Наистина, аз се старая, когато проблема, който се разрешава не е от моята скромна компетенция, да се допитам до специалисти и хора, доказали се като такива в лицето на г-н Тома Найденов, инж. Алекси Кесяков и други. Вие, за съжаление, не влизате в графата на тези хора, чието мнение и становище е достатъчно компетентно, за да го взимам под внимание. И също така Ви моля, г-жо Дилова, тъй като изключително много радеете за имиджа на Общински съвет Златица, в чиито състав влизам и аз, колкото и това да не Ви харесва, напишете жалба относно статия, публикувана във в-к „Стандарт”, като призовете главния му редактор на другарски съд, защото е позволил да се публикуват неверни данни, цитирам: „село Златица – Пирдопско”.
Уважаеми читатели и съграждани, позволих си да Ви занимавам с настоящите събития, за да сте наясно по какъв начин в момента се работи в Общински съвет Златица. В същото време се надявам това да провокира у всички вас желание да присъствате на нашите заседания и сесии, да бъдете съпричастни към проблемите, пред които е изправена община Златица и да можем заедно – Общински съвет, Граждани, Общинска администрация и Кмет наистина да работим за благото на общината ни. Вие сте истинския коректив в работата на всеки един от нас и ние сме длъжни да се съобразяваме с това.
Петя Чолакова

2 коментара:

Анонимен каза...

Стара публикация,но погаделичка любопитството ми да я прочета и то не един път.Златичанка съм по рождение,но в последните 10-12г. не живея в родната си Златица.Въпреки,че не съм в града ни от дълго време повярвайте ми интересувам се за всичко, което се случва в него.Не мога да скрия негодуванието си от това, което се случва в местният парламент.За мое огромно съжаление,вярвам не само мое а и на много жители на
гр.Златица в местната власт се случват ужасни неща, неприсъщи за хора ,които имат високо мнение за себе си.Благодаря на създателите на този сайт,че дават възможност на обикновенните хора да изкажат своето мнение и коментари по дадени публикации.Да си дойдем на думата за местната власт.Да започна с няколко думи за кмета
г-жа Нонка Каменова.Културен и начетен човек за мен и за много други мои познати.Радвам се че бе избрана с огромно мнозинство-все пак жена на такъв пост на старата гилдия не вдъхва много доверие.Отдадена на интересите на родният ни град и неуморна в тяхното изпълнение.Истински патриот,но за съжаление никой вече не отдава значение на тази дума-патриот.Напротив мнозинството гледа на нея с подигравка.Със сигурност на г-жа Каменова ще е адски трудно докато пооправи бакиите на предшествениците си и точно за това Общинските съветници ще плюят срещу нея и ще продължават да пречат за изясняването на скритите далавери от годините назад-та нали повечето от тях са участвали в тях.Кметицата ще даде всичко от себе си,сигурна съм в това,но за съжаление сама птичка пролет не прави.
Продължавам с по-интересната част от моя коментар-част от съветниците.
Г-жа Диляна Дилова-това е може би човека който най-много познавам от тази гилдия.Как не, та тя бе мой учител по любимите ми предмети-бъл.език и литература.Само като се сетя с колко любов съм изучавала тези предмети и как съм се възхищавала на тази учителка а сега едва ли не се срамувам да кажа,че тя е била моята духовна майка.Та нали учителите са твоето второ семейство,което заедно с рожденните ни учат да сме ДОБРИ,ЧЕСТНИ,ВСЕОТДАЙНИ,ПРАВЕДНИ и БЕЗКОРИСТНИ.Е, кажете ми уважаема другарко(по онова време беше другарко)Дилова вие притежавате ли всичко това сега, за да бъдете в управата на градската власт.Къде е достойнството ви на учител и на духовен водач в сегашно време.Ако можеха да видят сега великите Вазов,Елин Пелин и пр.какви продължители има на тяхното дело сигурна съм ще се отрекат от своето гражданство.Признавам,че сте много добра по реденето на рими и може би това е останало единствено от святото ви учителство.Прочела съм всички анонимни писма(ако мога така да нарека)в стихотворна форма които се разнасяха из цяла Златица.Браво др.Дилова имате 6 по писане в стихотворна форма.Има много още какво да ви пиша,но ще продължа в някой друг свой коментар.Благодаря за търпението което ще проявите при четенето на моя коментар.Със сигурност уважаема Петя, вие ме познавате а и както много други хора които ви четат,но за сега ще остана една анонимна.И още нещо-ако имам граматична грешка или пък някаква друга то не е за това,че учител по бълг.език ми е била др.Дилова а че доста бързах до като пишех.
С уважение:Анонимната(за сега)

Анонимен каза...

Отличен коментар!