21 октомври 2013

Юруш на туризма в община Златица - да починем до отровените води на Тополница

Признак на малоумие ли е предложения проект за изграждане на зона за отдих до река Тополница, местността "Медет" от ръководството на община Златица, или е просто поредния начин да бъдат използвани и изразходвани 600 хиляди лева от определени и предопределени фирми, обагрени в червени краски, без мисъл за целесъобразност, без никакъв смисъл, въобще без никакво здравомислие?!?... Просто да се приберат едни пари от едни хора и да се бият в гърдите общинарите, че видиш ли печелят европейски проекти и подобряват жизнената среда на града ни?!?


Разследване на бТВ доказа, че ежедневно от фирма "Аурубис" изпускат над 40 пъти наднормено арсен във водите на местните реки Златишка, Пирдопска, а оттам и в Тополница.


Какво представлява арсенът:
Арсенът е химичен елемент от периодичната система на елементите с атомен номер 33 и символ As. Елементът е известен отровен металоид и има три алотропни форми: жълта, черна и сива. Арсенът и съединенията му са били използвани като пестициди, хербициди и инсектициди, както и в различни сплави. Например хромираният меден арсенид е забранен в САЩ за употреба от 2003. При ежедневно поглъщане в малки дози води до хронична арсенова интоксикация, която може да доведе до Алцхаймер, диабет или в крайна сметка смърт. Характерен е „балсамиращият“ ефект на арсеновата интоксикация, запазващ в идеално състояние трупа на починалия в продължение на години. Арсенът все още се употребява в стоматологията, но разреден, защото е силно отровен дори в минимални количества...

Уникалната мисъл на кметицата на Златица Магдалена Иванова днес ще представя на вниманието на общинските съветници - как да бъдат изразходвани 600 хиляди лева за зона за отдих, разположена в непосредствена близост до отровената река Тополница (кемерите на Медет).

Дали пък това не е работното заглавие на проект за нови гробища на Златица?

Останали безмълвни при това предложение, можем само да препоръчаме на кметицата да кандидатства за награда от магаданските учени за уникалност и да я увековечим в 2-метров паметник, разположен в центъра на града - в близост до нейния балкон, за да можем да й се наслаждаваме и да й поднасяме цветя в знак на благодарност, че с лека ръка отписа цял един град и ни принесе в жертва на корпоративните интереси на своите колеги от Клъстер Средногорие.

Да кандидатстваш по европейски проект и с европейски пари да правиш туризъм в едно от най-замърсените места на Европа и Света е меко казано первезно...

http://www.btv.bg/shows/btv-reporterite/videos/video/1179938665-bTV_Reporterite_Ekologichni_voyni__Chast_1.html

Пределно ясно стана на цяла България от изнесени данните, че река Тополница е унищожена река. 1000 пъти наднормено мед се изпуска в нея, 40 пъти наднормено арсен, 100 пъти наднормено кадмий. Снимките на Тополница са точно до кемерите, които кметицата ще превръща в туристическа дестинация за отдих и туризъм. Същото като "гениалната" й идея да прави игрище за деца на мястото на орязания зелен пояс около завода на Аурубис, където почвата е доказано унищожена и отровена...


И да си припомним, че Магаданската награда не е далечна мечта за нашата община. Лично по предложение на кметицата Магдалена Иванова бе взето решение от Общински съвет община Златица да се побратими с град Магадан, който е само на 7 часа път от Москва. И вече стяга куфарите за поредното си пътуване из широкия свят с общински пари - напред към Магадан за обмяна на опит как се добиват диаманти и как се харчат общински и европейски пари за туристически нужди. И ако може билетът да е еднопосочен...


Предлагаме жителите на Златица да напишат Отворено писмо до Япония и да им предложат да наемат за консултант по удивителни идеи за проекти нашата кметица, като първият такъв може да бъде да превърнат трагично-известната атомна централа на Фукушима в туристическа дестинация и зона за отдих...


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Арсенът в почвата
Незамърсените почви в България съдържат средно около 7 мг арсен в килограм почва. Напояването на оризищата от яз. "Тополница" или замърсяване по въздуха на почвите край Пирдоп и Златица са довели до високи равнища на As, даже 200–
250 мг/кг, докато допустимата норма е 25 мг/кг.

Арсенът във въздуха
As е рядка атмосферна съставка, освен в райони около металодобивни предприятия, топлоцентрали и подобни, където достига до 1 мкг/ м3. Отделя се главно като As2O3.

Арсенът във водите
Видовете води се отличават с различни концентрации: As в пресните води е от 0,15 до 0,45 мкг/л; в морската вода е в границите от 2 до 5 мкг/л, докато в океанските варира силно от 0,09 до 25 мкг/л. В минералните води се срещат далеч по-високи концентрации - от порядъка на 20-45 мкг/л. Тези концентрации са разтворни и са много малка част от общия As в диспергираните вещества и седименти. Фитопланктонът и зоопланктонът акумулират As в големи количества - до 2400 мг/кг сухо тегло. Натрупването на As в рибите варира около 1–2 мг/ кг свежо тегло.

Арсенът в растенията
Постъпването на As в растенията през почвата зависи от редица нейни свойства – киселинност, механичен състав, хумус, оксиди и хидрооксиди на желязото, съдържание на арсен и фосфати. Биологията на самото растение е също важен фактор на усвояване. Върху незамърсени почви растенията натрупват по-малко от 0,5 мг As в килограм свежо тегло. Върху замърсени с As почви (50 мг/кг) оризът - чувствителна на As култура - е намалил продуктивността си с 10 % като е натрупал в зърно, слама и корени, съответно 0,6, 25 и 260 мг As в килграм сухо вещество. Върху рудни полета растителността често придобива устойчивост към арсенова токсичност. Фитотоксичността се проявява най-силно върху протеиновите (SH−) сулфихидрилни групи на кореновите мембрани. Началните симптоми се изразяват в загуба на тургор (увяхване), забавено развитие на надземната част, а по-късно и развитие на листно оцветяване от розово до светложълто и пълна некроза.

Арсенът в животните
За домашните животни леталната доза на Na3AsO3( арсенит) е 1–25 мг As за килограм живо тегло. Има обаче и такива, които издържат на 50 мг/кг за неорганични форми и даже 100 мг/кг за органични. Най-общо, непреживните животни са по-чувствителни на арсенова интоксикация отколкото преживните животни.

Арсенът в човека
Арсенът попада в човека чрез дишането, през кожата и храносмилателния тракт. По-нататък преминава в кръвта, като 95-99% от него се натрупва в еритроцитите във вид на трайни съединения с белтъка на хемоглобина. Така, той се транспортира и до другите органи – черен дроб, бял дроб, бъбреци, далак и стени на храносмилателен тракт. Част от As макар и по-бавно достига до костите, косите, ноктите и кожата, където остава трайно. Организмът освобождава чрез урината около 70% от погълнатия As. Средното дневно поглъщане на As от човека е 20 мкг, докато фаталната най-ниска се оценява на 70-180 мг. Най токсични са AsH3 и AsCl3. Хронично отравянето с As се проявява различно: кожно заболяване, стомашно-чревни смущения, анемия и различни карциноми. В малки количества As е биологично полезен – необходим, а в по-големи е вреден – токсичен. Леталната доза арсеник (As2O3) e 7 пъти по-ниска от тази на змийската отрова –700 мг!


Симптоми, свързани с местното население, подложено на отравяне с арсен: конюктивит, меланоза, депигментация, кератоза и хиперкератоза, гангрена и злокачествени неоплазми.
Наблюдава се и повишено разпространение на някои видове рак, сред които рак на кожата, рак на белия дроб, на пикочния мехур, на кръвта.
При остри интоксикации с арсен се появяват силни болки в корема, обща слабост, диария, повръщане, главоболие и главозамайване, понижение на температурата. Може да се стигне да перфорация на червата и стомаха. В някои случаи настъпва депресия, вцепененост, парализа на крайниците, шок, кома.
Субакутните интоксикации протичат с неспецифични прояви - подпухналост на лицето, бодежи, слабост, мускулни болки, периферна невралгия, безчувственост и вцепененост на крайниците, увеличение на черния дроб.
Хроничното отравяне е професионално обусловено и се дължи на продължително приемане на субтоксични дози - поява на пигментации, развитие и възпаление на венците, язви по устата и носовата лигавица, възпаление на конюктивитите. Развива се хиперхромна, пернициозоподобна анемия, систематични полиневрити, мускулна слабост, последвана от мускулна атрофия.
Арсенът предизвиква: цироза на черния дроб, бъбречни проблеми, засяга белите кръвни клетки, води до спонтанни аборти, парализа, загуба на слуха, рак на белия дроб, рак на кожата...
Няма коментари: